Hendrik Eger van Kalkar's Loquagium de rhetorica


Volledige referentie:

Jac. Van Ginneken
Hendrik Eger van Kalkar's Loquagium de rhetorica, in: Onze taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst, 8 (1940), 286-304  
[Van Ginneken 1940b]

Trefwoorden:

Henricus Egher de Calcaria O.Cart.: Loquagium de rhetorica

Notities:

Onderdeel van het artikel 'Het monachale humanisme in Nederland', l. c., 257-304.