Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Theodorus Petreius
Guilielmus de Branteghem, patria Alosthanus, atque Antwerpianae Cartusiae, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 120  
[Petreius 1609cc]
H
Krijn Pansters
Hart, cel, klooster, kerk. Het hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471), in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeledeuwen, 18 (2006), 89-96  
[Pansters 2006] PDF-pictogram Pansters_Hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer.PDF (1.09 MB)
Theodorus Petreius
Henricus Coesfeldius, quem alii perperam de Consueldia cognominant, Westphalica fuit ditione oriundus, utpote diocoesi Monasteriensi, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 126-127  
[Petreius 1609dd]
Theodorus Petreius
Henricus de Piro, alias Brunonis, iureconsultus oratorque, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 137-138  
[Petreius 1609gg]
Theodorus Petreius
Henricus Kalkariensis, cognomento Aeger, ex Cliviae Ducatu originem trahens, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 131-134  
[Petreius 1609ee]
Theodorus Petreius
Henricus Loen ... patria Lovaniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 135-136  
[Petreius 1609ff]
Theodorus Petreius
Henricus Prudens, prior fuit Vallisgratiae prope Brugas, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 138-141  
[Petreius 1609hh]
Theodorus Petreius
Hermannus Appeldorn, monachus Cartusiae Coloniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 141-142  
[Petreius 1609ii]
Theodorus Petreius
Hermannus Petra, seu Petri, Stutdorpaeus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 143  
[Petreius 1609b]
Marie-Cécile Parant , m.m.v. Ange Helly & Emmanuel Cluzet
Histoire des moniales chartreuses, herziene ed., Grande Chartreuse, 1978, 208 p.  
[Parant 1978]
Tim Peeters
History and spirit of the Carthusian Customs: the charisma of the Carthusian Order, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften. 35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 213-218 (= Analecta Cartusiana, 310)
[Peeters 2015]
Franciszek Pabich
A history of two monastic paper mills established on Carthusian territory [Samenvatting], in: IPH-Information. Bulletin of the International Association of Paper Historians, 24 (1990), 80-83, ill.  
[1990]
Floris Prims
Hoe onze karthuizers heeren van Het Kiel werden, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 54-61 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933b] PDF-pictogram Prims_Karthuizers heeren van Het Kiel.PDF (1019.06 KB)
Theodorus Petreius
Hugo de Palma (vel ut alii vocant Henricus de Baldea), in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 147  
[Petreius 1609jj]
Albertus Emiel Pil
Humanistica cartusiana. Levinus Ammonius als vertaler van Chrysostomus' sermoen De providentia Dei et fato, in: Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 26 (1983), 275-310  
[Pil 1983] PDF-pictogram Pil_Levinus Ammonius vertaler van Chrysostomus' De providentia Dei et fato.PDF (3.61 MB)
I
Francescantonio Pollice
Il canto certosino: momenti di comunione contemplativa, in: James Hogg (ed.), The mystical tradition and the Carthusians. Internationaler Kongress vom 20. bis zum 23. September 1995, Stift Lilienfeld, dl. 9, Salzburg, 1996, 73-83 (= Analecta Cartusiana, 130:9)
[Pollice 1996a]
J
Theodorus Petreius
Jacobus de Clusa, alias de Paradiso, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 148-149 + 157  
[Petreius 1609kk]
Theodorus Petreius
Jacobus Gruitrode, natione Teutonicus, ac Leodicensium cartusianorum prior, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 149-150  
[Petreius 1609ll]
Theodorus Petreius
Jacobus Junterbuick, natione Teuto, ac vicarius Montis S. Salvatoris prope Erfordiam, in: Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 151-156  
[Petreius 1609mm]
Theodorus Petreius
Joannes Divitis, vir ... Cartusiae Gandensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 161  
[Petreius 1609nn]
Theodorus Petreius
Joannes Hagen, dictus de Indagine ... ingressus est Cartusiam Erphordianam, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 162-194  
[Petreius 1609oo]
Theodorus Petreius
Joannes Lanspergius re et nomine Justus, ex celebri Germaniae ducatu Bavaria, et civitate Lansperga, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 195-209  
[Petreius 1609qq]
Guerric Aerden & Tim Peeters
Juiste omgang met de traditie behoedt het charisma voor verwatering: het typevoorbeeld van het Gewoonteboek van Guigo de Kartuizer, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 5 (2012), 18-30, 5 ill.  
[Aerden & Peeters 2012] PDF-pictogram Aerden & Peeters_Gewoonteboek van Guigo.PDF (1.71 MB)
R. J. Pollmann
Justus van Schoonhoven, een Delftse kartuizer en martelaar, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 127-134, 1 ill.
[Pollmann 1975]
K
Krijn Pansters
De kardinale deugden in de context van het klooster. De systematisch-theologische uiteenzetting met de deugden: ... Dionysius de Kartuizer, in: Krijn Pansters, De kardinale deugden in de Lage Landen (1200-1500), Hilversum, 2007, 137-162 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 108)  
[Pansters 2007b] PDF-pictogram Kardinale deugden.PDF (2.69 MB)

Pagina's