Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Fidèle-Jean Raymaekers
Historische oogslag op het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem, in: Noord en Zuid. Maendschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen, 2 (1863), 113-123, 182-188, 193-208, 318-327, 373-376, 394-416  
[Raymaekers 1863] PDF-pictogram Raymaekers_Het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem.pdf (19.54 MB)
Fidèle-Jean Raymaekers
De refugie der karthuizers van Zeelhem, in: F.J.E. Raymaekers, Het kerkelijk en liefdadig Diest. Geschiedenis der kerken, kapellen, kloosters, liefdadige gestichten, enz., welke in deze stad vroeger bestonden of thans nog bestaan, Leuven, 1870, 512-514
[Raymaekers 1870] PDF-pictogram Raymaekers_Refugie van Zelem.PDF (518.75 KB)
Joost Reijnders
Een reis in stilte: leven als kartuizers, 2e ed., Kampen, 2006, 128 p., ill.  
[Reijnders 2006]
J. G. N. Renaud
De vondsten gedaan bij het archeologisch onderzoek naar het voormalig kartuizer klooster buiten Delft, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 37-99
[Renaud 1975]
T. Reniers
Poging tot rekonstruktie van de ontstaansgeschiedenis van het vroegste cartularium van de kartuize Het Hollands Huis bij Geertruidenberg, Onuitgegeven scriptie, Nijmegen, Katholieke Universiteit, 1976, – p.  
[Reniers 1976]
Edmond Reusens
La fondation de la chartreuse de Louvain et les prieurs de ce couvent jusqu'en 1762, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 16 (1879), 214-220
[Reusens 1879b] PDF-pictogram Reusens_Fondation de la chartreuse de Louvain et les prieurs.PDF (684.6 KB)
Edmond Reusens
Documents concernant la chartreuse dite du Mont-St. Jean Baptiste, à Zeelhem près de Diest, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 16 (1879), 318-327
[Reusens 1879c] PDF-pictogram Reusens_Documents concernant la chartreuse à Zeelhem .PDF (1007.92 KB)
Edmond Reusens
Chronique de la chartreuse de Louvain depuis 1571 jusqu'en 1597, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 16 (1879), 210-214  
[Reusens 1879a] PDF-pictogram Reusens_Chronique de la chartreuse de Louvain 1571-1597.PDF (554.5 KB)
Edmond Reusens
Dorlandus (Pierre), in: Dictionnaire national de Belgique, 6 (1878), 131-133
[Reusens 1878] PDF-pictogram Reusens_Dorlandus Pierre.PDF (309.21 KB)
Edmond Reusens
Documents relatifs à l'histoire de l'université de Louvain (1425-1797): 62. Couvent des Chartreux, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 23 (1892), 203-205  
[Reusens 1892] PDF-pictogram Reusens_L'université de Louvain et le couvent des chartreux.PDF (337.91 KB)
Edmond Reusens
Chronique de la chartreuse de Louvain depuis sa fondation, en 1498, jusqu'à l'année 1525, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 14 (1877), 228-299  
[Reusens 1877] PDF-pictogram Reusens_Chronique de la chartreuse de Louvain 1498-1525.pdf (6.23 MB)
Bertrand Révillion
L' entretien Marcellin Theeuwes: "Dieu est une sereine évidence", in: Prier n° 389, (2017), 16-21, ill.
[Révillion 2017] PDF-pictogram Interview_Révillion_Theeuwes.pdf (518.96 KB)
J. Reynaert
Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in Middelnederlandse vertaling. Teksteditie en beschrijving van het handschrift: Hs. Wrocław, Universiteitsbibliotheek IV.D.5, in: Verslagen en mededelingen van de Konininklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, n.s. (1990), 36-57  
[Reynaert 1990] PDF-pictogram Reynaert_Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in het Middelnederlands.PDF (2.11 MB)
J. Reynaert
Petrus Dorlandus, Die historie des patriarchen sijnte Joseph; andere vrome geschiedenissen en sermoenen — UB Gent, hs. 895 (1500 en 1503, regularissen van Sint-Luciadal te Sint-Truiden), in: J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Universiteit te Gent, dl. II/1: De handschriften verworven na 1852 (deel 1), Gent, 1996, 41-47 (= Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 182)
[Reynaert 1996]
J. Reynaert
Enkele aanvullende nota's bij Lievens' Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, in: Norbert Morciniec & Stanisław Prędota (eds.), Neerlandica Wratislaviensia, dl. 5, Wrocław, 1991, 57-78 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 1299)  
[Reynaert 1991] PDF-pictogram Reynaert_Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in het Middelnederlands (1).PDF (2.23 MB)
Léonce Reypens
Le sommet de la contemplation mystique ... VI. Les deux biographes de Ruusbroec: ... Laurent Surius (1522-1578), VII. Denis de Ryckel (Dionysius Carthusiensis 1394-1471) ... X. Pierre Blommeveen de Leiden O. Carth. ou Blomevenna (1466-1536), in: Revue d'ascétique et de mystique, 5 (1924), 33-59 (i.h.b. 44-49, 56-57)
[Reypens 1924] PDF-pictogram Reypens_Le sommet de la contemplation mystique.pdf (4.7 MB)
Léonce Reypens
Ruusbroec in een handschrift der Roermondsche kartuis, in: Ons geestelijk erf, 17 : II (1943), 162-173
[Reypens 1943] PDF-pictogram Reypens_Ruusbroec in de Roermondse kartuis.PDF (1.16 MB)
Léonce Reypens
Een meesterstukje van Hendrik Eger?, in: Ons geestelijk erf, 14 (1940), 249-286  
[Reypens 1940] PDF-pictogram Reypens_Een meesterstukje van Hendrik Eger.PDF (4 MB)
Léonce Reypens
De zeventiende-eeuwsche vertaling van Lanspergius’ Spieghel der volcomenheyt, in: Ons geestelijk erf, 18 : II (1944), 215-219
[Reypens 1944] PDF-pictogram Reypens_De 17e-eeuwse vertaling van Lanspergius' Spieghel.PDF (661.58 KB)
Bruno Richermoz
Henri de Piro (Birnbaum), chartreux 1403-1473., in: Dictionnaire de spiritualité, 7 : 1 (1969), 230-232
[Richermoz 1969]
Bruno Richermoz
Ferrer (Boniface; Ferrier), chartreux, † 1417, in: Dictionnaire de spiritualité, 5 (1964), 192-194  
[Richerrmoz 1964]
Bruno Rieder
Der Mythos der Kartäuser. Beobachtungen zum Bild der Kartäuser in der öffentlichen und literarischen Vorstellung, in: Jürg Ganz & Margrit Früh (eds.), Das Erbe der Kartäuser. Akten des III. Internationalen Kartäuserkongresses in der Kartause Ittingen vom 1.-5. Dezember 1999, Salzburg, 2000, 185-195 (= Analecta Cartusiana, 160)
[Rieder 2000] PDF-pictogram Rieder_Mythos der Kartäuser.PDF (1.43 MB)
Bruno Rieder
Nec quicquam gestat, unde quod sit prior appareat. Stellung und Selbstverständnis des Vorstehers im frühen Kartäuserorden, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 110 (1999), 125-146
[Rieder 1999]
Bruno Rieder
Deus locum dabit. Studien zur Theologie des Kartäuserpriors Guigo I. (1083-1136), Paderborn, 1997, XXXVI-335 p. (= Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie, N.F. 42)  
[Rieder 1997]
Bruno Rieder
Die Originalität der Berufung des hl. Bruno, in: Alain Girard, Daniel Le Blévec & Nathalie Nabert (eds.), Saint Bruno et sa postérité spirituelle. Actes du Colloque international des 8 et 9 octobre 2001 à l'Institut catholique de Paris, Salzburg, 2003, 51-57 (= Analecta Cartusiana, 189)
[Rieder 2003]

Pagina's