Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan O  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Tim Peeters
O beata solitudo, o sola beatitudo. Het solitaire leven van sint Bruno en de kartuizers, in: Collationes. Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 33 (2003), 73-91
[Peeters 2003] PDF-pictogram Peeters_Solitaire leven van sint Bruno.PDF (1.67 MB)
Un Chartreux
O rosário das cláusulas e a iconografia Cartusiana do rosário, Salzburg, 2014, 78 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 304)  
[Rosario 2014]
Francis Timmermans
Obituaria cartusiae Lirensis, Salzburg, 2011, VIII-416 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 279:2)  
[Timmermans 2011b]
Francis Timmermans
Obituarium Cartusiense Domus Capellae, 2 dln., Salzburg, 2012, XVI-505-(1) (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 279:3)  
[Timmermans 2012a]
Daniel Devreese
Het oeuvre van Hadewijch, de kartuizers van Zelem en Jan van Ruusbroec, in: Daniel Devreese, Hadewid Greca te Merksem in 1212. Een historische reconstructie van de biografie van Hadewijch, Antwerpen, 2010, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 81:2-3)
[Devreese 2010]
Mikel M. Kors
Het oeuvre van Petrus Naghel: een status quaestionis, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, 169-184, 8 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007a]
Jan De Grauwe
Les oeuvres d’art des chartreuses de la Provincia Teutoniae, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Les Chartreux et l'art (XIVe-XVIIIe siècles). Actes du Xe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 septembre 1988), Paris, 1989, 193-206 (= Collection Cerf-Histoire)
[De Grauwe 1989c]
Joachim Alfaura
Omnium Domorum Ordinis Cartusiani a Sanctissimo Patriarcha Brunone fundati origines, serie chronographica et descriptione topographica. Adunantur in hoc libello ex variis ipsius Ordinis Cartusiani monumentis, Valentiae [Valencia], Hieronymus Vilagrasa, 1670, (18)-192-(16) p., 1 ill.  
[Alfaura 1670a]
Thom Mertens
Omstreeks 1362: Jan van Ruusbroec bezoekt de kartuizers te Herne. De mysticus als schrijver, in: Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Groningen, 1993, 58-61
[Mertens 1993] PDF-pictogram Mertens_Ruusbroec bezoekt Herne.PDF (912.41 KB)
Peter Nissen
Een onbekend schilderij van de kartuis van Roermond, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 105 (1986), 174-178
[Nissen 1986]
Kris Poelaert
Ons erfgoed ... Van gisteren tot morgen, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 187-189, ill.
[Poelaert 2014]
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Ontstaan en verdwijnen van de bedevaart naar O.-L.-Vrouw-Kapelle, bij het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 32 (2004), 87-90
[Boelaert & Boelaert 2004b] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_ Bedevaart naar O.-L.-V.-Kapelle bij Herne.PDF (555.89 KB)
Micheline Soenen
Een onuitgegeven bericht over het lot van een werk van Van der Weyden gemaakt voor een Brussels klooster, de Calvarie van het kartuizerklooster van Scheut, in: Rogier Van der Weyden / Rogier de Le Pasture, officiële schilder van de Stad Brussel, portretschilder aan het Hof van Bourgondië. Tentoonstelling ... in het kader van het Millennium van Brussel, 06.10-18.11.1979, Stedelijk Museum Broodhuis van Brussel, 1979, 126-128, 1 ill.
[Soenen 1979]
C. Serrure
Oorkonden betrekkelijk het Karthuizers-klooster, by Gent; de geslachten van Artevelde, van Kortrijk, van Vaernewijck, van Halewijn, van der Straten, van Moerkerke; de Duitsche Hanse, enz. 1308-1483, in: Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 4 (1861), 325-362  
[Serrure 1861]
R. Bessem
Oorkondenboek van het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583), Amsterdam, 1997, 655 p. (= Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam, 25)  
[Bessem 1997]
...
Oorsprong van het karthuizerklooster te Vucht, in: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, 7 (1900), 22-26, 1 ill.  
[Vught 1900] PDF-pictogram Oorsprong van Vucht.PDF (3.76 MB)
Jac. Van Ginneken
Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste Boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen, Wetteren, 1929, 133 p. (= Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven, 23)
[Van Ginneken 1929] PDF-pictogram Recensie Debongnie_RHE 26 (1930) 716-720.pdf (1.46 MB)
...
Oprigting van eene kerk en karthuizerklooster in het eiland van Catsand. Te St-Winocx-Bergen, den 13 maert 1347, in: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des Vaderlands, 4 (1840), 377-379
[Cadzand 1840] PDF-pictogram Oprigting van een karthuizerklooster in Catsand.PDF (209.94 KB)
Luc Indestege
Opschriften in afzonderlijke letterstempels op Vlaamse boekbanden uit de vijftiende eeuw, in: De Gulden Passer, 39 (1961), 217-221  
[Indestege 1961]
Arnoldus Bostius , ed. Theodorus Petreius
Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, (14)-58 p.
[Bostius & Petreius 1609] PDF-pictogram Bostius_De praecipuis Cartusianae familiae patribus.PDF (7.07 MB)
Joannes Hougton
Opusculum R.P. Mauritii Chauncy de beatis martyribus Anglicis Ordinis Carthusiensis Joanne Hougton et sociis ejus, in: Analecta Bollandiana, 6 (1887), 35-51
[Hougton 1887] PDF-pictogram Chauncy_Opusculum de martyribus Anglicis Ordinis Carthusiensis.pdf (1.35 MB)
Hendrik Delvaux
De orde der kartuizers: haar kenmerken en verspreiding, in: Archives, bibliothèques et musées de Belgique, 33 (1962), 105-106  
[Delvaux 1962]
Philippe Muret
Orde van de Kartuizers. Bibliografie, in: Philippe Muret, Kerkarchief van Brabant, dl. 2: Abdijen, priorijen en kartuizen (Vlaams Brabant), Brussel, 2001, 203-213 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Gidsen, 52)  
[Muret 2001a]
Philippe Muret
Orde van de Kartuizers. Bibliografie, in: Philippe Muret, Kerkarchief van Brabant, dl. 2: Abdijen, priorijen en kartuizen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Brussel, 2001, 113-123  
[Muret 2001d]
James Hogg
Ordens- und Ideengeschichte der Kartäuser: Spiritualität und Klosterleben, in: Analecta Cartusiana, dl. 300, Salzburg, 2013, 161-202, 38 ill.  
[Hogg 2013a]

Pagina's