Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Mikel M. Kors  [Clear All Filters]
2007
Mikel M. Kors , m.m.v. Geert H. M. Claassens
De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, XVII-(3)-208-(4) p., 22 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors & Claassens 2007]
Mikel M. Kors
De Historiebijbel van 1361. Leken en bijbellectuur in de veertiende eeuw, in: August den Hollander, Erik Kwakkel, Wybren Scheepsma & Martine Meuwese (eds.), Middelnederlandse bijbelvertalingen, Hilversum, 2007, 49-58 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 102)
[Kors 2007b]
Mikel M. Kors
Het oeuvre van Petrus Naghel: een status quaestionis, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, 169-184, 8 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007a]
Mikel M. Kors
Petrus Naghel en de Moderne Devotie: het conflict over de Bijbel in de volkstaal, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Turnhout, 2007, 147-168, 4 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007c]
2004
Mikel M. Kors
Bijbelvertaler van 1360 OCart (?), in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2e ed., 11 (2004), 249-256
[Kors 2004c] PDF-pictogram Kors_Bijbelvertaler van 1360 OCart.PDF (878.33 KB)
Mikel M. Kors
Die Bibel für Laien: Neuansatz oder Sackgasse? Der Bibelübersetzer von 1360 und Gerhard Zerbolt von Zutphen, in: Nikolaus Staubach (ed.), Kirchenreform von unten. Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Brüder vom gemeinsamen Leben, Frankfurt am Main, 2004, 243-263 (= Tradition — Reform — Innovation. Studien zur Modernität des Mittelalters, 6)  
[Kors 2004b] PDF-pictogram Kors_Bibel für Laie. Der Bibelübersetzer von 1360 und Gerhard Zerbolt von Zutphen.PDF (4.93 MB)
Mikel M. Kors
Guyart Desmoulins' Bible historiale, voorbeeld van de Historiebijbel van 1361?, in: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 18 (2004), 41-53, 1 ill.  
[Kors 2004a] PDF-pictogram Kors_Guyart Desmoulins' Bible historiale.PDF (1.52 MB)
2003
Mikel M. Kors
Die Schenkung einer Legenda aurea-Handschrift aus dem 14. Jahrhundert und die Identität des Bijbelvertalers, in: Amand Berteloot, Hans Van Dijk & Jasmin M. Hlatky (eds.), Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda. Beiträge zur niederländichen Übersetzung der Legenda aurea, Münster, 2003, 19-34, 2 ill. (= Niederlande-Studien, 31)  
[Kors 2003b] PDF-pictogram Kors_Schenkung einer Legenda aurea-Handschrift und der Bijbelvertaler.PDF (1.68 MB)
Mikel M. Kors
De genese van de Historiebijbel van 1361. De bewerkingstechniek in Genesis 1-3, in: Nederlandse letterkunde, 8 (2003), 217-255  
[Kors 2003c] PDF-pictogram Kors_De genese van de Historiebijbel van 1361.pdf (8.6 MB)
Mikel M. Kors
Job en Psalmen binnen het oeuvre van de Bijbelvertaler van 1360. Naar aanleiding van de veertiende-eeuwse handschriften met de Zuid-Nederlandse bijbelvertaling, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 119 (2003), 20-39, 1 ill.  
[Kors 2003d]
Mikel M. Kors
De middeleeuwse anniversaria uit Herne (Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 1124 en Brussel, KB, 21536-40), in: Ons geestelijk erf, 77 (2003), 264-275  
[Kors 2003a]
Mikel M. Kors
Religieuze en maatschappelijke factoren bij middeleeuwse tekstproductie. De Franse en Nederlandse Historiebijbel in de veertiende eeuw, in: Nederlandse letterkunde, 8 (2003), 281-295, 3 ill.  
[Kors 2003e]
2002
Mikel M. Kors
De Historiebijbel van 1361. Een poging tot reconstructie, in: Ons geestelijk erf, 76 (2002), 3-14  
[Kors 2002]