Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Bruno Jahn
Adolf von Essen (Adolphus de Assindia, de Essendia) OCart, in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 982-986
[Jahn 2011a]
Petrus Becker
Adolf von Essen und die benediktinische Reform im 15. Jahrhundert, in: Revue bénédictine, 84 (1974), 409-412
[Becker 1974] PDF-pictogram Becker_Adolf von Essen und die benediktinische Reform.PDF (723.29 KB)
Karl Joseph Klinkhammer
Adolf von Essen und seine Werke. Der Rosenkranz in der geschichtlichen Situation seiner Entstehung und in seinem bleibenden Anliegen. Eine Quellenforschung, Frankfurt am Main, 1972, XIX-434 p. (= Frankfurter theologische Studien, 13)  
[Klinkhammer 1972]
Stanislas Autore
Adolphe d'Essen, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 1 (1912), 582
[Autore 1912a] PDF-pictogram Autore_Adolphe d'Essen.PDF (886.82 KB)
M. Ilge
Adolphe d'Essen, in: Dictionnaire de spiritualité, 1 (1937), 209-210
[Ilge 1937] PDF-pictogram Ilge_Adolphe d'Essen_0.PDF (274.26 KB)
Josephus Hartzheim
Adolphus de Assindia (von Essen), in: Josephus Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis, in qua vita et libri typo vulgati et manuscripti recensentur omnium archi-dioeceseos Coloniensis ... indigenarum et incolarum scriptorum ..., Coloniae Augustae Agrippinensium [Köln], Thomas Odendall, 1747, 6
[Hartzheim 1747] PDF-pictogram Hartzheim_Adolphus de Assindia.PDF (345.54 KB)
H. J. J. Scholtens
Adrianus de Kartuizer, in: Katholieke encyclopedie, 1 (1949), 490
[Scholtens 1949b]
Theodorus Petreius
Adrianus N. [Cartusiensis], in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 3-4  
[Petreius 1609c]
Jules de Saint-Genois
Adrien le Chartreux, in: Biographie nationale de Belgique, 1 (1866), 87  
[de Saint-Genois 1866]
Stanislas Autore
Adrien Monet, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 1 (1912), 633
[Autore 1912b] PDF-pictogram Autore_Adrien Monet.pdf (73.1 KB)
Theodorus Petreius
Aegidius Aurifaber, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 4-5  
[Petreius 1609d]
Marc Danneels
... afspiegeling van het hemels bestaan. Van de stichting tot eind 16de eeuw, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 37-53, ill.
[Danneels 2014] PDF-pictogram Danneels_Hernse kartuis van stichting tot einde 16e eeuw.pdf (671.8 KB)
Theodor Gottlieb
Aggsbach, in: Theodor Gottlieb, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs, dl. 1: Niederösterreich, Wien, 1915, 523-610  
[Gottlieb 1915a]
Jan De Grauwe
Akten van de generale kapittels van de kartuizerorde in het Rijksarchief te Brugge, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 135 (1998), 85-129
[De Grauwe 1998a] PDF-pictogram De Grauwe_Akten generale kapittels West-Vlaamse kartuizen.PDF (9.57 MB)
Erika Bauer
Albertanus von Brescia: De amore Dei et proximi in der Übersetzung Heinrich Hallers, Salzburg, 2001, 135 p. (= Analecta Cartusiana, 178)
[Bauer 2001]
Theodorus Petreius
Albertus Arnhemius, cognomento Kivet, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 6-7  
[Petreius 1609e]
Armando Matteo & Un Certosino
Alla scuola del silenzio: Un itinerario di contemplazione Antologia di autori certosini, Soveria Mannelli, 2021, 536 p. (= Amore e silenzio. Voci, 1)
[Matteo 2021] PDF-pictogram Matteo & Un Certosino_Alla scuola del silenzio.pdf (2.11 MB)
K. Heireman
Alosti in Flandria anno M°CCCC°LXXIII: Dionysius van Rijkel, Speculum conversionis peccatorum ... . Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken, Aalst 1973, 2 dln., Brussel, 1973, 114-(4) + c-cxxvi (recto-verso) p.  
[Heireman 1973] PDF-pictogram Heireman_Alosti in Flandria anno 1973_Inleiding.PDF (2.22 MB)PDF-pictogram Dionysius Cartusiensis_Speculum conversionis peccatorum.PDF (6.08 MB)
Jos Bernaer
... als boodschappers van de waarheid ... Herne als spirituele bakermat, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 55-70, ill.
[Bernaer 2014a]
P. Biesboer
Een altaarvleugel met twee evangelisten: fragment van het verloren gegane altaar van Pieter Aartsen van het kartuizer klooster buiten Delft?, in: R. Rothfusz & A. J. H. (eds.), RozemondDe Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 121-126, 2 ill.
[Biesboer 1975]
Frans Hendrickx
Ambrosius van Milaan: Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; Agustinus van Hippo: De haeresibus (herkomst onbekend, mogelijk eerste derde van de 13e eeuw) — KB Brussel, hs. 1413-16 — Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 170-171 (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983d]
Frans Hendrickx
Ambrosius van Milaan: Exameron, De paradiso, De Cain et Abel; andere teksten (herkomst onbekend, 10e-11e eeuw) — KB Brussel, hs. 1782-84 — Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 165-167 (= Dietsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983b]
Jean-Luc Mordefroid
Les aménagements liturgiques en Chartreuse: mutations et ruptures (XIe-XVe s.), in: Hortus artium medievalium. Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 5 (1999), 229-234  
[Mordefroid 1999]
Frans Hendrickx & Tom Gaens , m.m.v. Francis Timmermans
Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 534-(2) p., ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Hendrickx & Gaens 2012]
Tom Gaens & Francis Timmermans
Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Les impulsions données à la science cartusienne par Jan De Grauwe, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 13-21 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)
[Gaens & Timmermans 2012] PDF-pictogram Gaens & Timmermans_Les impulsions données à la science cartusienne par Jan De Grauwe.pdf (91.4 KB)

Pagina's