Annotationes singulares varii generis disperse collectae

Expensa
[Ex archivo proprio Francisci Hendrickx] Excerpten uit een rekeningenboek (Rijksarchief Hasselt, Fonds Kartuizers van Zelem, mogelijk inv. nr. 1), in 1984 bezorgd door Robert Van de Ven, toenmalig medewerker aan het Stedelijk Musuem en Archief te Diest, betreffende uitgaven die betrekking hebben op:
Anthelmus Hody
- f. 122r, op datum van 9 juli 1765: “van joeff. Isabella Hodij voor cledinge van haeren broeder 150.0.3.”
- f. 122v, op datum van 1 april [1765]: “van mavrauwe de douarierre Hodij voor de professie van fr. Anthelmus Hodij 250.0.0.”
- f. 175v, op datum van 13 juli 1773: “aen mijn heer van Roy voor het cureren (= genezen) van de voet van pater Hodij quitt. 7 17½”
- f. 218v, op datum van 7 sepember 1784: “aen den Cellebroeder voor de 46 daegen dienst voor pr. Hodij met drinckgelt 17.10.0.”
Anthelmus Laenen
- f. 230v, op datum van 22 januari 1785: “aen Henderick Pauls voor 4½ dagen te wercken in den hof van pr. Laenen 1.18.2.”
Antonius Sienens
- f. 4r, tussen 1 december 1747 - 27 juli 1748 “item betaelt aen den selven voor 8 ellen wit lijnwaet tot de cilicien ende 2 voorschoden voor broeder Anton 5.12.”
- f. 20r, op datum van 12 november 1749: “gegeven aen Broeder Anthoon ten tijde van dese rekeninghe voor reviervisch en abberdaen (= gezouten vis) oock noch andere clijnigheden waer over hij notitie is houdende de somme van 360.10.0.”
- f. 25r, tussen 18 februari 1750 - 4 december 1750: “betaelt aen Jan Bapt. Helle voor broeder Anthoon het brouwen te leeren 2.10.3.” - f. 25v (eodem tempore): “gegeven aen broeder Anthoen ten tijde van dese rekeninghe voor reviervisch, aberdaen, vers vleesch ende andere clijnigheden volgens sijne notitie 352.4.3.”
- f. 31v, tussen 4 december 1750 - 2 december 1751: idem
- f. 36v, op datum van 26 augustus 1752: “betaelt voor een paer koussn voor B. Anthoen 1.15.0.”
- f. 40v, tussen 2 december 1751 - 9 december 1752: “gegeven aen broeder Anthoen ten tijde van dese rekeninghe soo voor reviervisch, aberdaen, vers vleesch als andere clijnigheden voor de keuken volghens sijne notitie 271.7.3.”
- f. 77r, op datum van 12 juli 1757: “ontfangen van broeder Antone over verkochte asschen 5.8.2.”
- f. 77v, op datum van 7 november 1757: “op diversche keeren gegeven aan B. Antone tot koopen van riviervisch, vleesch etc. volgens specifiicatie en notitien in sijnen boeck 84.0.0.”
- f. 94r, op datum van 25 november 1761: “aen broeder Antone gegeven op verschijde tijden tot koopen van visch, vogels etc. en ander clijnigheden, t’sedert de laetste rek. tot heden inclus de somme 109.14.0.”
- f. 146v, op datum van 6 mei 1768: “aen broeder Alexius voor loon en drinkgelt in het oppassen van broeder Anthoon 6.12.”
- f. 164v, tussen 1 januari 1772 - 2 april 1772: “voor 1 paar Friessche wanten voor broer Anthoon 0.9.”
- f. 198r, op datum van 22 april 1781: “aen Anna Moons voor 10 1/2 daegen wassen als voor repareren t lijnwaet van B. Antoon 4.5.2.”
Augustinus Van de Goor
- f. 17r, op dtum van 4 januari 1750: “betaelt voor een paer koussens voor P. Van de Goor 1.16.0.”
- f. 23r, tussen18 februari 1750 - 4 december 1750: “betaelt voor eenen neusdoeck voor P. Van de Goor 0.14.1.”
- f. 27v, op datum van 10 januari 1751: “betaelt voor twee neusdoecken voor P. Van de Goor 1.8.0.”
- f. 36v, tussen 2 december 1751 - 9 december 1752: “26 feb. betaelt voor twee paer koussens voor P. Vicarius ende P. Van de Goor 3.10.0.” - f. 38v: “27 maij betaelt aen den Cellebroeder P. Van de Goor sieck sijnde gedient te hebben 2.10.1.” - f. 39r: “18 julij betaelt aen een Cellebroeder P. Van de Goor sieck sijnde te dienen 4.18.0.” / “26 julij betaelt aen eenen Cellebroeder P. Van de Goor sieck sijnde te dienen
4.18.0.” - f. 39v: “19 nov. betaelt aen den Cellebroeder P. Van de Goor sieck sijnde te dienen 1.1.0.”
- f. 39v, op datum van 18 december [1752]: “betaelt aen den selven voor snuijf (= verkoudheid) voor P. Van de Goor tot datum deser 11.10.0.”

Officia
[Ex archivo proprio Francisci Hendrickx] Meldingen uit een rekeningenboek (Rijksarchief Hasselt, Fonds Kartuizers van Zelem, mogelijk inv. nr. 1), in 1984 bezorgd door Robert Van de Ven, toenmalig medewerker aan het Stedelijk Musuem en Archief te Diest, betreffende kloosterambten die betrekking hebben op:
Amandus Opdenbergh - procurator
- f. 132v, 136r: 13 november 1765 - 1 december 1766
- f. 137r, 141r: 1 december 1766 - 1 deember 1767
- f. 142r, 147r: 1 december 1767- 1 december 1768
- f. 148r, 153r: 1 december 1768 - 1 december 1769
- f. 154r, 158v: 1770
- f. 159r, 163r: 1771
- f. 163v, 165r: 1 januari 1772 - 8 april 1772
Anthelmus Laenen - vicarius
- f. 235v: 1 december 1784 - 1 december1785
- f. 249r: 1 december 1785 - 19 november 1786
- f. 259v: 19 november 1786 - 1 december 1787
- f. 266r: 1 december 1787 - 30 november 1788
- f. 271r: 1 december 1788 - 30 november 1789
- f. 283r: 23 juli 1791 - 1 december1791
- f. 292r: 1 december 1791 - 1 december 1792
- f. 299r: 1 december 1792 - 1 december 1793
Anthelmus Van den Bosshe - vicarius
- f. 195v: 24 juni 1780 - 28 december 1780
- f. 201r: 28 december 1780 - 1 december 1781
Augustinus Van de Goor - senior
- f. 21v: 2 april 1749 - 18 februari 1750
- f. 26r: 18 februari 1750 - 4 december 1750
- f. 33v: 4 december 1750 - 2 december 1751

...