Prosopographia

1. Religiosi per statum (index)

Conversi
Absalon Van Crayenwerven
Monachi
Adrianus Buyckx
Adrianus Noteboom
Joannes de Maldegem I

2. Religiosi per officium (index)

Priores1
Adrianus Buyckx
Joannes de Maldegem I (?)
Procuratores
Adrianus Buyckx
Adrianus Noteboom
Vicarii
Adrianus Noteboom

  • 1. Over de geschiedenis van de kartuis van Herne in de 14e eeuw is weinig bekend buiten economische verrichtingen. We weten niet eens volledig wie de priors juist waren die het kartuizerklooster hebben bestuurd tot in het begin van de 15e eeuw. Zelfs al zouden we hun namen kennen, dan zijn we nog niet in staat om met exacte zekerheid de opeenvolging van hun prioraten vast te leggen.