Annotationes singulares varii generis disperse collectae

Cartae
- [Ex archivo proprio Francisci Hendrickx] Carta Cartusiana (M. S. II 1959 uit de Koninkijke Bibliotheek van Brussel, een scriptie van Hans De Jong waarin de auteur dit uit het kartuizerklooster van Herne herkomstige handschrift met cartae ui de periode 1416-1426, 1428-1442 onderzoekt. Het onderzoek naar dit manuscript werd geïnitieerd door de afdeling Middeleeuwse Geschiedenis van de toenmalige KU Nijmegen die zich tot taak had gesteld een diplomatische uitgave van dit manuscript t bezorgen “in het kader van het project van James Hogg en Michael Sargent om te komen tot een kritische editie van deze cartae”. De auteurr werkte zijn scriptie uit tot een publicacite in [De Jong 1987]. De editie van het handschrift werd verzorgd door [De Grauwe 1994a]. – Vide appendicem.

Manuscripta
- [Ex archivo proprio Francisci Hendrickx] Overzicht van de uit het kartuizerklooster van Herne herkomstige handschriften bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel volgens de beschrijvingen door J. Van Den Gheyn, Catalogue des manscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dln. 1-6, Bruxelles 1901-1906.1 Dit overzicht kadert in het project “Collection de Recherches et d’études Cartusiennes”, meer bepaald in deze toepassing met betrekkig tot de Bibliothèques cartusiennes. Documernts pour leur reconstitution. Vermoedelijk is de niet met naam genoemde initiatiefnemer en uitvoerder van dit plan Jean Picard († 1986) die gelijkaardige publicaties of voorbereidende werkzaamheden hiertoe op touw heeft gezet. Zie over de waardering voor deze auteur: [De Grauwe 1988e] en James Hogg in zijn woord vooraf in [Autore & Picard 2005a]III-IV. – Vide appendicem.

Visitationes
- Archief van het Dominicanenklooster Gent, Verzameling “Andere kloosterorden”, nr. 2797
Visitatieverslagen d.d. 27 februari 1713, 14 augustus 1777, 15 september 1779.2

  • 1. De delen zijn elektronisch raadpleegbaar.
  • 2. A. M Bogaerts & Em. Cresens, Inventaris van het Dominicaans archief, dl. 2, Leuven 1977, 299 (= Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, 17).