Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
1926
K.D.F.
Kloosterboekerijen door bijzonderen benuttigd [Kartuizers van Sint-Kruis bij Brugge], in: Biekorf, 32 (1926), 254-256  
[K.d.F. 1926] PDF-pictogram Kloosterboekerij kartuizers Brugge.PDF (435.05 KB)
Edmond Lamalle
La chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez-Enghien (1314-1580), Thèse doctorale, Louvain, Université Catholique de Louvain, Département Histoire, 1926,  X-140 p., ill.  
[Lamalle 1926]
1925
Stanislas Autore
Havens, Arnold, in: Dictionnaire de théologie catholique, 6:2 (1925), 2064-2065  
[Autore 1925]
D. C. Tinbergen
Jan van Brederode als vertaler van Des Coninx Summe, in: De nieuwe taalgids, 19 (1925), 81  
[Tinbergen 1925]
Léon Auscher & Marc Dubois
Le pays de Chartreuse, Grenoble, 1925, 135 p., 111 ill.  
[Auscher & Dubois 1925]
H. J. J. Scholtens
Uit een tetsament van 1436, in: Het boek, 14 (1925), 67-68  
[Scholtens 1925b] PDF-pictogram Scholtens_Testament van Rombout Boom (687.04 KB)
1924
Benoît Lambres , m.m.v. H. J. J. Scholtens & Joep Nicolas
Een boek over karthuizers, verlucht met houtsneden, Roermond, 1924, 106-(2) p.  
[Lambres 1924]
H. J. J. Scholtens
Dionysius de Kartuizer in beeld, in: Opgang, 4 (1924), 761-767, 833-840, 881-886
[Scholtens 1924a]
A. - J. Fruytier
Eligius (Gerard) of Eloy, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 6 (1924), 475-476  
[Fruytier 1924]
Stanislas Autore
Henri de Hesse (de Hassia), in: Dictionnaire de théologie catholique, 6:1 (1924), 2194-2195
[Autore 1924a] PDF-pictogram Autore_Henri de Hesse.PDF (701.46 KB)
Stanislas Autore
Jacques de Gruitrode, in: Dictionnaire de théologie catholique, 8:1 (1924), 296-297  
[Autore 1924b]
Stanislas Autore
Jacques de Jüterbock, in: Dictionnaire de théologie catholique, 8:1 (1924), 297-298  
[Autore 1924c]
H. J. J. Scholtens
Jan van Brederode, convers der karthuizers bij Diest, in: Historisch tijdschrift, 3 (1924), 8-29
[Scholtens 1924b] PDF-pictogram Scholtens_Jan van Brederode convers (2.21 MB)
Léonce Reypens
Le sommet de la contemplation mystique ... VI. Les deux biographes de Ruusbroec: ... Laurent Surius (1522-1578), VII. Denis de Ryckel (Dionysius Carthusiensis 1394-1471) ... X. Pierre Blommeveen de Leiden O. Carth. ou Blomevenna (1466-1536), in: Revue d'ascétique et de mystique, 5 (1924), 33-59 (i.h.b. 44-49, 56-57)
[Reypens 1924] PDF-pictogram Reypens_Le sommet de la contemplation mystique.pdf (4.7 MB)
1923
Anon.
Iets over karthuizermonniken, in: Katholiek Nederland. Orgaan van het Centraal Bureau voor de Katholieke Sociale Actie, 15 (1923), 177-181
[Kartuizermonniken 1923]
Gabriël Celis
Het karthuizerklooster te Gent (1320-1783), in: Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 31 (1923), 23-56
[Celis 1923] PDF-pictogram Celis_Karthuizerklooster te Gent (3.56 MB)
1922
Clemens Bohic
Chronica Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1510. Dl 3: 1278-1420, Parkmonasterii [Parkminster], Typis Cartusiae Sancti Hugonis, 1922, (6)-522-(4) p.
[Bohic 1922]
1921
A. - J. Fruytier
Steen (Herman van) (Steenken de Petra), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 805-806  
[Fruytier 1921b]
A. - J. Fruytier
Stompwijk (Theodorus van), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 820-821  
[Fruytier 1921a]
August Cuppens
De verrijzenis van St-Jansberg, Hasselt, 1921, 24 p.
[Cuppens 1921]
1919
J.K.
Het karthuizerklooster te Vught, in: Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 3 (1919), 262  
[Vught 1919] PDF-pictogram Karthuizerklooster Vught.PDF (92.98 KB)
Anon.
Maisons de l'Ordre des Chartreux: vues et notices, 4 dln., Montreuil-sur-Mer, 1919, resp. 261-(1), 274, 257-(1), 317-(1) p., ill.  
[Maisons Chartreux 1913-1919]
1918
W. Mulder
Loër a Stratis (Dirk), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 4 (1918), 925-926
[Mulder 1918] PDF-pictogram Mulder_Loër a Stratis Dirk (328.17 KB)

Pagina's