De eucharistische evolutie van de oude kartuizer-liturgie. De dagelijksche mis


Volledige referentie:

Anselm Stoelen
De eucharistische evolutie van de oude kartuizer-liturgie. De dagelijksche mis, in: Studia Eucharistica DCCi anni a condito festo Sanctissimi Corporis Christi 1246-1946, Antwerpen, 1946, 102-131
[Stoelen 1946]

Trefwoorden:

eucharistia, eucharistia >> missa, liturgia, missa