Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan S  [Clear All Filters]
1958
Anselm Stoelen
Les commentaires scripturaires attribués à Bruno le Chartreux, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale, 25 (1958), 177-247
[Stoelen 1958] PDF-pictogram Stoelen_Commentaires scripturaires de Bruno.PDF (7.43 MB)PDF-pictogram Recensie_RHE 55 (1960) 258.pdf (299.23 KB)
Johannes Simmert
Die Geschichte der Kartause zu Mainz, Mainz, 1958, 160 p. (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz, 16)
[Simmert 1958]
H. J. J. Scholtens
Het te Napels bewaarde Kersttafereel van Jacob Cornelisz van Oostzamen, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 73 (1958), 198-211, 2 ill.  
[Scholtens 1958a]
1960
Karel Swenden
Denys le Chartreux, Dionysius van Rijkel ou de Leeuwis, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 14 (1960), 256-260
[Swenden 1960] PDF-pictogram Swenden_Denys le Chartreux.pdf (142.86 KB)
Johannes Simmert
Kartause St. Alban bei Trier, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1381
[Simmert 1960b]
Johannes Simmert
Kartause St. Michaelsberg bei Mainz, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1380
[Simmert 1960a]
Hugo Sommer
Kartäuser, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1379-1384  
[Sommer 1960]
H. J. J. Scholtens
Petrus Christus en zijn portret van een kartuizer, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 75 (1960), 59-72, ill.  
[Scholtens 1960]
1961
Anselm Stoelen
Denys the Carthusian, in: The Month, 212 (n.s. 26) (1961), 218-230  
[Stoelen 1961]
1962
Fritz Arens & Friedrich Stöhlker
Die Kartause Buxheim bei Memmingen in Kunst und Geschichte, Buxheim, 1962, 48 p., 23 ill.
[Arens & Stöhlker 1962]
Hugo Sommer
Die Kartäuser in Europa von den Anfängen bis zur Gegenwart, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 7 (1962), 1208-1209  
[Sommer 1962]
1964
Anselm Stoelen
Denys the Carthusian, in: James Walsh (ed.), Spirituality through the centuries. Ascetics and mystics of the Western Church, London, 1964, 220-232  
[Stoelen 1964] PDF-pictogram Stoelen_Denys the Carthusian.PDF (1.63 MB)
H. J. J. Scholtens
Hendrik van Eger uit Kalkar en zijn kring, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 383-408, 1 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)
[Scholtens 1964]
1966
H. J. J. Scholtens
De chartreuse bij Dijon en haar kunstenaars, 1379-1411, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 81 (1966), 119-144, ill.
[Scholtens 1966]
1967
Anselm Stoelen
Bruno le Chartreux, Jean Gratiadei et la Lettre de S. Anselme sur l’eucharistie, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale, 34 (1967), 18-83  
[Stoelen 1967] PDF-pictogram Stoelen_Bruno, Gratiadei et S. Anselme sur l'eucharistie.PDF (6.97 MB)
H. J. J. Scholtens
Gérard de Santen (de Saintes, de Sanctis), in: Dictionnaire de spiritualité, 6 (1967), 280
[Scholtens 1967a] PDF-pictogram Scholtes_Gérard de Santen.PDF (356.99 KB)
H. J. J. Scholtens
Guillaume de Bréda, in: Dictionnaire de spiritualité, 6 (1967), 1199-1200
[Scholtens 1967b]
1968
H. J. J. Scholtens
Havens (Arnold), jésuite, puis chartreux, 1540-1610, in: Dictionnaire de spiritualité, 7 (1968), 88-89
[Scholtens 1968]
1969
Maurits Smeyers
Figuratieve kaart van het kartuizerklooster te Leuven (Leuven, 1783), in: Erasmus en Leuven. Tentoonstelling Leuven, Stedelijk Museum, 17 nov.-15 dec. 1969, Leuven, 1969, 110-111
[Smeyers 1969a] PDF-pictogram Smeyers_Figuratieve kaart van de kartuis te Leuven.PDF (199.85 KB)
Maurits Smeyers
Graduale (Geraardsbergen en Leuven, 1506), in: Erasmus en Leuven. Tentoonstelling Leuven, Stedelijk Museum, 17 nov.-15 dec. 1969, Leuven, 1969, 112-113
[Smeyers 1969b] PDF-pictogram Smeyers_Kartuizer Graduale Leuven Geraardsbergen.PDF (189.26 KB)
H. J. J. Scholtens
Henri de Hesse (junior, ou Henri d'Altendorf), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 212-214  
[Scholtens 1969b] PDF-pictogram Scholtens_Henri de Hesse (junior).PDF (625.9 KB)
H. J. J. Scholtens
Hermann Steenken de Schuttrop (de Petra), in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 308
[Scholtens 1969a] PDF-pictogram Scholtens_Hermann Steenken de Schuttrop.PDF (263.81 KB)
1972
Micheline Soenen
Chartreuse de Scheut, à Anderlecht, in: Monasticon Belge, dl. 4: Province de Brabant, bd. 6, Liège, 1972, 1385-1427  
[Soenen 1972] PDF-pictogram Recensie Pycke_RHE 69 (1974) 130-132.pdf (368.53 KB)
Friedrich Stöhlker
Die Rektoren und Prioren der Kartause Tückelhausen 1351-1803, in: Robert Rackowitz (ed.), Die ehemalige Klosterkirche der Kartause Cella Salutis in Tückelhausen, Tückelhausen, 1972, 44-48
[Stöhlker 1972]
Johannes Simmert
Zur Geschichte der Generalkapitel der Kartäuser und ihrer Akten, in: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971, dl. 3, Göttingen, 1972, 677-692 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 36:3)
[Simmert 1972]

Pagina's