De chartreuse bij Dijon en haar kunstenaars, 1379-1411


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
De chartreuse bij Dijon en haar kunstenaars, 1379-1411, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 81 (1966), 119-144, ill.
[Scholtens 1966]

Trefwoorden:

Champmol O.Cart. (artis historia), Dijon O.Cart. > Champmol O.Cart.