Het te Napels bewaarde Kersttafereel van Jacob Cornelisz van Oostzamen


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
Het te Napels bewaarde Kersttafereel van Jacob Cornelisz van Oostzamen, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 73 (1958), 198-211, 2 ill.  
[Scholtens 1958a]

Trefwoorden:

Amsterdam O.Cart.: Nativitas Jesu (tabula picta), Cornelisz van Oostsanen Jacob, picturae

Notities:

Dit schilderij, vervaardigd in 1512, zou herkomstig zijn van de kartuis te Amsterdam. Het werd geschonken door Margriet Boelensz, zuster van procurator en vicaris Hillebrand Dirksz Boelens († 1501). Hij staat er samen met een convers op afgebeeld.