Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan picturae  [Clear All Filters]
2021
Gerhard Kölsch & Anja Lempges
Die Gemälde und Skulpturen des Kreuzgangs im Überblick, in: Gerhard Kölsch & Christoph Winterer (eds.), Die Kartause von Mainz. Kunst und Geschichte des ältesten Kartäuserklosters in Deutschland, Oppenheim am Rhein, 2021, 170-175, 21 ill. (= Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt Mainz, 71)
[Kölsch & Lempges 2021b]
2019
Cristina Dagalita
Le Couronnement de la Vierge par Enguerrand Quarton [Note-Dame-du-Val-de Bénédiction] en relation avec les écrits de spiritualité des chartreux, in: Cristina Dagalita, Un dénuement fastueux: les œuvres d’art dans les chartreuses médiévales, Bruxelles-Wien, 2019, 246-255 (= Pour une histoire nouvelle de l'Europe, 9)
[Dagalita 2019e]
2017
Jan Kuys
Tableau van een hofhouding: het testament van hertogin Catharina van Beieren (3 november 1400), in: Bijdragen en mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland, 108 (2017), 63-89, ill.
[Kuys 2017]
2014
Hildo Van Engen
Devotional diptychs in late medieval Netherlandish charterhouses, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 87-104, 5 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Van Engen 2014]
2012
Geertruida Van Bueren & S. A. C. Dudok van Heel
De Geboorte van Christus door Jacob Corneliszn: de identificatie van de geportretteerde personen, in: Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz. , 125 (2012), 169-179  
[Van Bueren & Dudok van Heel 2012] PDF-pictogram Van Bueren & Dudok van Heel_De Geboorte van Christus door Jacob Cornelisz. Identificatie van de personen.pdf (438.37 KB)
2011
Luc Dequeker
Het mysterie van het Lam Gods. Filips de Goede en de Rechtvaardige Rechters van Van Eyck, Leuven, 2011, X‐286 p., 54 ill. (= Annua Nuntia Lovaniensia, 63)
[Dequeker 2011]
Henri L. M. Defoer
The Triptych of the Pauw-Sas Family from the Utrecht charterhouse, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld & Jeannette van Arenthals (eds.), Living memoria. Studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren , Hilversum, 2011, 321-332, 379-413 (= Middeleeuwse bronnen, 137)
[Defoer 2011]
2010
Henri L. M. Defoer
Een drieluik van de kartuizers, Utrechts cultureel erfgoed van nationaal belang, Utrecht, 2010, 13 p., ill. (= Lezing gehouden voor de Probus Club Utrecht ’85 )  
[Defoer 2010] PDF-pictogram Defoer_Drieluik van de Utrechtse kartuis met het Laatste Avondmaal.pdf (3.84 MB)
Till-Holger Borchert
Maria met het Kind, de heiligen Barbara en Elisabeth en Jan Vos (“Madonna van Jan Vos”) ca. 1443, in: Till-Holger Borchert (ed.), Van Eyck tot Dürer. De Vlaamse primitieven en Centraal-Europa 1430-1530. Catalogus, Tielt, 2010, 150, 1 ill.  
[Borchert 2010]
2009
Liesbeth Zuidema
De Kruisiging van Rogier van der Weyden als verbeelding van de sacramentsviering, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 129-147, 8 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Zuidema 2009b]
2007
Liesbeth Zuidema
De door Rogier van der Weyden geschilderde Kruisiging van Scheut als verbeelding van de laatmiddeleeuwse sacramentsverering [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 124-126, 1 ill.  
[Zuidema 2007] PDF-pictogram Zuidema_De door Rogier Van der Weyden geschilderde Kruisiging van Scheut.PDF (648.32 KB)
2003
Margrit Früh
Nicht Neugier weckend, sondern Frömmigkeit förderend. Bilder des heiligen Bruno, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 159-167
[Früh 2003]
Joachim Schmidt
Von den "unschuldigen Kindern" zum "Beinahe-Papst" Jean Birel. Ein Beitrag zur Interpretation des berühmten Kartäuserbildes der Marienkrönung von E. Quarton in Villeneuve-lès-Avignon (1453/54), in: Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 56 (2003), 133-139
[Schmidt 2003]
2002
Alain Girard
La galerie des cartes, in: Chantal Spillemaecker, Pierrette Paravy & Michel Lecomte (eds.), La Grande Chartreuse au-delà du silence, Grenoble, 2002, 68-79, 14 ill.  
[Girard 2002]
2001
Werner Beutler
Der Brunozyklus von Eustache Le Sueur für die Kartause von Paris, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 1, Salzburg, 2001, 17-67, 29 ill. (= Analecta Cartusiana, 157:1)
[Beutler 2001]
2000
Jan De Grauwe
Le triptyque avec le Christ de Pitié, in: Jürg Ganz & Margrit Früh (eds.), Das Erbe der Kartäuser. Akten des III. Internationalen Kartäuserkongresses in der Kartause Ittingen vom 1.-5. Dezember 1999, Salzburg, 2000, 127-133, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 160)
[De Grauwe 2000a] PDF-pictogram De Grauwe_ Le triptyque avec le Christ de Pitié.pdf (720.9 KB)
1996
Bernadette Roose
De H. Bruno omringd door de heiligen van zijn orde, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 70-73, 2 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)  
[Roose 1996e]
Bernadette Roose
De kroning van een kartuizerin in Sint-Anna-Ter-Woestijne, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 74-78, 1 ill.  
[Roose 1996f]
1995
Jan De Grauwe
Le couronnement de soeur Isabelle-Victoire Bénézet dans Sainte-Anne-au- Désert, in: Margrit Früh & Jürg Ganz (eds.), Akten des II. Internationalen Kongresses für Kartäuserforschung in der Kartause Ittingen, 1. - 5. Dezember 1993 , Ittingen, 1995, 237-352  
[De Grauwe 1995c]
Jan De Grauwe
De kroning van zuster Isabelle-Victoria Benezet in Sint-Anna-ter-Woestijne. Schilderij van Mathias de Visch, 1748, in: Brugs ommeland. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige Kring “Maurits van Coppenolle” te Brugge, 35 (1995), 85-108, 2 ill.  
[De Grauwe 1995b] PDF-pictogram De Grauwe_De kroning van zuster Isabella-Victoria Benezet.PDF (2.35 MB)
1994
Marc Rudolf De Vrij
De Meester van de Magdalena-legende en de diptiek van Willem van Bibaut, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 108 / 2 (1994), 73-78, ill.
[De Vrij 1994] PDF-pictogram De Vrij_Diptiek van Willem Bibaut.pdf (7.86 MB)
1993
Werner Beutler
Die beiden Brunozyklen der Kölner Kartause St. Barbara, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und ihre Welt - Kontakte und gegenseitige Einflüsse. Internationaler Kongress vom 23. bis 26. September 1992 Gaming, dl. 3, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1993, 118-212, 28 ill. (= Analecta Cartusiana, 62:3)
[Beutler 1993]

Pagina's