Maria met het Kind, de heiligen Barbara en Elisabeth en Jan Vos (“Madonna van Jan Vos”) ca. 1443


Volledige referentie:

Till-Holger Borchert
Maria met het Kind, de heiligen Barbara en Elisabeth en Jan Vos (“Madonna van Jan Vos”) ca. 1443, in: Till-Holger Borchert (ed.), Van Eyck tot Dürer. De Vlaamse primitieven en Centraal-Europa 1430-1530. Catalogus, Tielt, 2010, 150, 1 ill.  
[Borchert 2010]

Trefwoorden:

Brugge 1 O.Cart. monachi: Madonna Joannis Vos O.Cart. cum S. Barbara et S. Elisabeth (tabula picta), Joannes Vos O.Cart. (Madonna cum S. Barabra et S. Elisabeth), picturae, Utrecht O.Cart.: Madonna Joannis Vos O.Cart. cum S. Barbara et S. Elisabeth (tabula picta), Van Eyck Jan

Notities:

New York, The Frick Collection.

Tekstmededelingen:

“Uit de documenten blijkt dat Jan Vos het schilderij kort na zijn aankomst [uit de Utrechtse kartuis in de Brugse kartuis Genadedal waar hij in maart 1441 als prior werd aangesteld] moet hebben besteld, want het paneel, dat met een eigen aflaat werd geprivilegieerd, werd in 1443 ingewijd op het hoofdaltaar van de kloosterkerk. Toen Jan Vos in 1450 terugkeerde naar Utrecht nam hij het schilderij mee, maar hij liet voor de kloostergemeenschap van Genadedal een kopie achter, namelijk de Exeter Madonna, waarin Petrus Christus het origineel parafraseerde (Berlijn, Gemäldegalerei). Aangezien Jan van Eyck al in juli 1441 overleed is het niet erg aannemelijk dat hij nog zelf de hand heeft gehad in de opdracht. Waarschijnlijker is dat Vos de opdracht pas na de dood van Van Eyck direct aan het atelier gaf. ... Men dacht daarbij allereerst aan Petrus Christus die lange tijd als de belangrijkste atelierassistent en navolger van Jan van Eyck werd beschouwd. ... Doordat Christus volgens de bronnen pas in 1444 naar Brugge kwam, is zijn betrokkenheid bij deze opdracht in ieder geval uitgesloten. ... Het paneel is daadwerkelijk een postuum product van het Brugse Van Eyck-atelier, geschilderd door anonieme medewerkers, en het is van essentieel belang voor ons begrip van de werkmethode in het atelier van de meester na zijn dood”.