De Geboorte van Christus door Jacob Corneliszn: de identificatie van de geportretteerde personen


Volledige referentie:

Geertruida Van Bueren & S. A. C. Dudok van Heel
De Geboorte van Christus door Jacob Corneliszn: de identificatie van de geportretteerde personen, in: Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz. , 125 (2012), 169-179  
[Van Bueren & Dudok van Heel 2012]

Trefwoorden:

Amsterdam O.Cart.: Nativitas Jesu (tabula picta), Cornelisz van Oostsanen Jacob, Jacobus Theodoricus Boelenznszn senior O.Cart. (imago), picturae

Notities:

Margriet Dirk Boelenznsdr schonk deze memorietafel in 1512 aan het Amsterdamse kartuizerklooster. Haar broer Jacob Dirk Boelenznszn (de Oude), † 1508 was er convers.