Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
1914
Stanislas Autore
Amsterdam (Chartreuse), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 2 (1914), 1371-1372  
[Autore 1914]
Albert Battandier
Le calendrier des Chartreux, in: Annuaire pontifical catholique, 17 (1914), 15-20
[Battandier 1914]
Jozef Nicolaers
Levens der H. Ida Van Leeuw (de Lewis) en van den eerbiedwaardigen Dionysius Van Leeuw (de Lewis) bijgenaamd Karthuizer. Dl. 2: Eerbiedw. Dionysius Van Leeuw, Tongeren, 1914, 162 p., 1 ill.  
[Nicolaers 1914] PDF-pictogram Nicolaers_Leven van Dionysius van Leeuw_inhoudstafel.pdf (196.43 KB)
A. J. A. Flament
Maastricht (Bartholomeus van), a Mosaetraiecto, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 3 (1914), 806  
[Flament 1914]
1915
Theodor Gottlieb
Aggsbach, in: Theodor Gottlieb, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs, dl. 1: Niederösterreich, Wien, 1915, 523-610  
[Gottlieb 1915a]
Theodor Gottlieb
Gaming, in: Theodor Gottlieb, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs, dl. 1: Niederösterreich, Wien, 1915, 1-3  
[Gottlieb 1915b]
Theodor Gottlieb
Mauerbach, in: Theodor Gottlieb, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs, dl. 1: Niederösterreich, Wien, 1915, 133-136  
[Gottlieb 1915c]
1918
W. Mulder
Loër a Stratis (Dirk), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 4 (1918), 925-926
[Mulder 1918] PDF-pictogram Mulder_Loër a Stratis Dirk.PDF (328.17 KB)
1919
...
Het karthuizerklooster te Vught, in: Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 3 (1919), 262  
[Vught 1919] PDF-pictogram Karthuizerklooster Vught.PDF (92.98 KB)
...
Maisons de l'Ordre des Chartreux: vues et notices, 4 dln., Montreuil-sur-Mer, 1919, resp. 261-(1), 274, 257-(1), 317-(1) p., ill.  
[Maisons Chartreux 1913-1919]
1921
A. - J. Fruytier
Steen (Herman van) (Steenken de Petra), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 805-806  
[Fruytier 1921b]
A. - J. Fruytier
Stompwijk (Theodorus van), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 820-821  
[Fruytier 1921a]
August Cuppens
De verrijzenis van St-Jansberg, Hasselt, 1921, 24 p.
[Cuppens 1921]
1922
Clemens Bohic
Chronica Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1510. Dl 3: 1278-1420, Parkmonasterii [Parkminster], Typis Cartusiae Sancti Hugonis, 1922, (6)-522-(4) p.
[Bohic 1922]
1923
...
Iets over karthuizermonniken, in: Katholiek Nederland. Orgaan van het Centraal Bureau voor de Katholieke Sociale Actie, 15 (1923), 177-181
[Kartuizermonniken 1923]
Gabriël Celis
Het karthuizerklooster te Gent (1320-1783), in: Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 31 (1923), 25-56
[Celis 1923] PDF-pictogram Celis_Karthuizerklooster te Gent.PDF (3.56 MB)
A. Hulshoff
Uitgaven voor de boekerij van het kartuizerklooster te Utrecht in de jaren 1466-1470, in: Max Joseph Husung (ed.), Buch und Bucheinband. Aufsätze und graphische Blätter zum 60. Geburtstage von Hans Loubier, Leipzig, 1923, 170-175
[Hulshoff 1923]
1924
Benoît Lambres , m.m.v. H. J. J. Scholtens & Joep Nicolas
Een boek over Karthuizers, verlucht met houtsneden, Roermond, 1924, 106-(2) p.  
[Lambres, Scholtens & Nicolas 1924]
H. J. J. Scholtens
Dionysius de Kartuizer in beeld, in: Opgang, 4 (1924), 761-767, 833-840, 881-886
[Scholtens 1924a]
A. - J. Fruytier
Eligius (Gerard) of Eloy, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 6 (1924), 475-476  
[Fruytier 1924]
Stanislas Autore
Jacques de Gruitrode, in: Dictionnaire de théologie catholique, 8:1 (1924), 296-297  
[Autore 1924b]
Stanislas Autore
Jacques de Jüterbock, in: Dictionnaire de théologie catholique, 8:1 (1924), 297-298  
[Autore 1924c]

Pagina's