Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan T  [Clear All Filters]
1681
Carolus-Josephus Morotius
Theatrum chronologicum Sacri Ordinis Cartusiensis, Taurini [Torino], Joannes Sinibaldus, 1681, (XIV)-343 p.  
[Morotius 1681]
1915
...
Tournai, in: Maisons de l’Ordre des Chartreux: vues et notices, dl. 2, Montreuil-sur-Mer, 1915, 229-232, ill.
[Maisons_Tournai 1915] PDF-pictogram Maisons_Tournai.pdf (1.26 MB)
1929
H. B. C. W. Vermeer
Het tractaat Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis van Hendrik Egher van Kalkar, met een biographische inleiding, Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Wageningen, 1929, (4)-152-(1) p.  
[Vermeer 1929] PDF-pictogram Recensie Debongnie_R HE 26 (1930) 715-716.pdf (598 KB)
1958
H. J. J. Scholtens
Het te Napels bewaarde Kersttafereel van Jacob Cornelisz van Oostzamen, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 73 (1958), 198-211, 2 ill.  
[Scholtens 1958a]
1960
D. Monard
Le tunnel de la chartreuse, in: Bulletin de la Société royale Le Vieux Liège, 5 / 131 (1960), 512-516  
[Monard 1960]
1973
Veronika Gerz- von Büren
La tradition de l'oeuvre de Jean Gerson chez les Chartreux: la chartreuse de Bâle, Paris, 1973, II-149 p. (= Institut de recherche et d'histoire des textes. Bibliographies - colloques - travaux préparatoires )
[Gerz-von Büren 1973]
1977
Albert Gruijs
Tournai - Mont Saint André de Chercq, in: Albert Gruijs, Cartusiana: un instrument heuristique, a heuristic instrument, ein heuristischer Apparat, dl. 2: Maisons, Paris, 1977, 368 (= Institut de Recherche et d'histoire des textes: bibliographies, colloques, travaux préparatoires)
[Gruijs 1977b] PDF-pictogram Gruijs_Tournai_Mont Saint André de Chercq.pdf (701.98 KB)
1982
Walter Baier
Theologische Grundlegung des kartusianischen Offiziums nach Matthias Mittner (1575-1632). Zum Gedenken an seinen 350. Todestag, in: Spiritualität heute und gestern. Internationaler Kongress vom 4. bis. 7 August 1982, Zisterzienserkloster Lilienfeld, dl. 1, Salzburg, 1982, 213-235 (= Analecta Cartusiana, 35:1)
[Baier 1982]
Gérald Chaix
Les traductions de la chartreuse de Cologne au XVIe siècle, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 5, Salzburg, 1982, 67-78, 4 ill. (= Analecta Cartusiana, 55:5)  
[Chaix 1982]
Michael G. Sargent
Two fifteenth-century letters to the general chapter - Staatsarchiv Wertheim F 73a:68, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 5, Salzburg, 1982, 47-55  
[Sargent 1982] PDF-pictogram Sargent_Two fifteenth-century letters to the general chapter.pdf (11.59 MB)
1983
Julius Ost
Tribulaties om de herstelling van de brug van Schibeek, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 49-57  
[Ost 1983]
1984
Jan De Grauwe
Les tableaux, représentant des chartreuses, conservés à Klosterneuburg, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 202 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[De Grauwe 1984h] PDF-pictogram De Grauwe_Tableaux des chartreuses à Klosterneuburg.pdf (94.86 KB)
Hektor Colpaert
Th. A. Mann (1735-1809). Een bio-, bibliografische studie, in: Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, dl. 46:3, Brussel, 1984, 37-119
[Colpaert 1984]
R. Calcoen
Th. A. Mann en zijn studie over Nieuwpoort, in: Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, dl. 46:3, Brussel, 1984, 121-131
[Calcoen 1984]
M. Baelde
Toelating om Brugs kartuizer terug naar klooster te brengen (1548), in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, 84 (1984), 274-275
[Baelde 1984] PDF-pictogram Baelde_Toelating om Brugs kartuizer terug naar klooster te brengen.PDF (182.45 KB)
1985
Peter Nissen
Terugblik op het negende eeuwfeest van de Kartuizerorde, 1084-1984, in: Monastieke informatie, 16 (1985), 126-136, 158-168
[Nissen 1985b]
1987
Germain Marc’hadour
Thomas More et les Chartreux, in: Moreana, 24 / 95-96 (1987), 193-201
[Marc’hadour 1987]

Pagina's