Het tractaat De parvulo et agno van de kartuizer Laurens van Muschezele († 1477)


Volledige referentie:

Benoît Du Moustier
Het tractaat De parvulo et agno van de kartuizer Laurens van Muschezele († 1477), in: Ons geestelijk erf, 26 (1952), 203-211
[Du Moustier 1952a]