Het tractaat Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis van Hendrik Egher van Kalkar, met een biographische inleiding


Volledige referentie:

H. B. C. W. Vermeer
Het tractaat Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis van Hendrik Egher van Kalkar, met een biographische inleiding, Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Wageningen, 1929, (4)-152-(1) p.  
[Vermeer 1929]

Trefwoorden:

biographiae, Henricus Egher de Calcaria O.Cart. (biographia), Henricus Egher de Calcaria O.Cart.: Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis (editio)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.