Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Henricus Egher de Calcaria O.Cart. (biographia)  [Clear All Filters]
2015
Michael Oberweis
Heinrich Egher von Kalkar und seine Beziehungen zur Mainzer Kartause, in: Hermann Josef Roth (ed.), Die Kartäuser im Blickpunkt der Wissenschaften. 35 Jahre internationale Treffen 23.-25. Mai 2014 in der ehemaligen Kölner Kartause, Salzburg, 2015, 82-90 (= Analecta Cartusiana, 310)
[Oberweis 2015]
2011
Sabina Foidl
Egher, Heinrich, von Kalkar (Henricus Kalkariensis; Henricus de Calcaria), in: Wolfgang Achnitz (ed.), Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter, dl. 2: Das geistliche Schrifttum des Spätmittelalters, Berlin & Boston, 2011, 661-663
[Foidl 2011d]
1990
Friedrich Wilhelm Bautz
Heinrich Eger (Egher) v. Kalkar, Kartäuser, Mystiker, Choraltheoretiker (1328-1408), in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, 2 (1990), 678-679  
[Bautz 1990d] PDF-pictogram Bautz_Heinrich Eger von Kalkar.pdf (167.82 KB)
...
Henri Egher de Kalkar, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 23 (1990), 1125  
[Egher de Kalkar_DHGE 1990] PDF-pictogram Henri Egher de Kalkar_DHGE.PDF (332.94 KB)
1984
Christian De Backer
Hendrik Egher van Kalkar, in: A. J. Geurts (ed.), Moderne Devotie: figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus bij de tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundig Museum, 28 september t/m 23 november 1984, Nijmegen, 1984, 73-75
[De Backer 1984d]
1980
Heinrich Rüthing
Egher, Heinrich, von Kalkar, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2e ed., 2 (1980), 379-384
[Rüthing 1980]
1978
Gertrud Wegener
Heinrich Egher von Kalkar, Prior der Kölner Kartause 1377-1484, in: Rainer Sommer (ed.), Die Kartause in Köln. Festschrift der evangelischen Gemeinde Köln zum 50. Jahrestag der Einweihung der Kartäuserkirche in Köln zur evangelischen Kirche am 16. September 1978, Köln, 1978, 66-76, 1 ill.
[Wegener 1978]
1969
Heinrich Rüthing
Henri Egher de Kalkar, in: Dictionnaire de spiritualité, 7:1 (1969), 188-191  
[Rüthing 1969] PDF-pictogram Rüthing_Henri Egher de Kalkar.PDF (874.12 KB)
1967
Heinrich Rüthing
Der Kartäuser Heinrich Egher von Kalkar (1328-1408), Göttingen, 1967, 297 p. (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 18 / Studien zur Germania Sacra, 8)
[Rüthing 1967a]
1964
H. J. J. Scholtens
Hendrik van Eger uit Kalkar en zijn kring, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 383-408, 1 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)
[Scholtens 1964]
1959
Robert Haass
Eger (Egher, nicht Aeger) von Kalkar, Heinrich, in: Neue Deutsche Biographie, 4 (1959), 327-328  
[Haass 1959]
1929
H. B. C. W. Vermeer
Het tractaat Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis van Hendrik Egher van Kalkar, met een biographische inleiding, Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Wageningen, 1929, (4)-152-(1) p.  
[Vermeer 1929] PDF-pictogram Recensie Debongnie_R HE 26 (1930) 715-716.pdf (598 KB)
1882
Jacob Cornelis Van Slee
Kalkar, Heinrich Aeger von, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 15 (1882), 24-25  
[Van Slee 1882]
1609
Theodorus Petreius
Henricus Kalkariensis, cognomento Aeger, ex Cliviae Ducatu originem trahens, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 131-134  
[Petreius 1609ee]
Arnoldus Bostius
De insigni viro, P. Henrico Kalkariensi, Cartusiae Coloniensis priore olim meritissimo, eruditissimoque, in: Arnoldus Bostius, Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, ed. Theodorus Petreius, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, 21-22  
[Bostius 1609a]