Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan N  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Bernard Bligny & Gérald Chaix
La naissance des chartreuses. Actes du VIe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes, organisé par l'Association pour la célébration du IXe centenaire de la fondation de la Grande-Chartreuse (Grenoble, 12-15 septembre 1984), Grenoble, 1986, 504-(1) p., ill.  
[Bligny & Chaix 1986]
Micheline De Fontette
La naissance des moniales chartreuses, in: Bernard Bligny & Gérald Chaix (eds.), La naissance des chartreuses. Colloque organisé par l'Association pour la célébration du IXe centenaire de la fondation de la Grande-Chartreuse (12-15 septembre 1984), Grenoble , 1986, 37-45
[De Fontette 1986]
Th. Ausems
Naschrift op R. Vos: Is Petrus Dorlandus de auteur van de Elckerlijc?, in: Ons geestelijk erf, 39 (1965), 426-429  
[Ausems 1965] PDF-pictogram Ausems_Dorlandus auteur van Elckerlijc. Naschrift.PDF (453.68 KB)
Bruno Rieder
Nec quicquam gestat, unde quod sit prior appareat. Stellung und Selbstverständnis des Vorstehers im frühen Kartäuserorden, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 110 (1999), 125-146
[Rieder 1999]
Jean-Loup Lemaitre & Sylvain Excoffon
Le nécrologe primitif de la Grande Chartreuse, Saint-Étienne, 2015, 88-(2) p. (= Analecta Cartusiana, 309)  
[Lemaitre & Excoffon 2015] PDF-pictogram Lemaitre & Excoffon_Nécrologe primitif de la Grande Chartreuse.pdf (6.9 MB)
Valère Gaublomme
Necrologie van de kartuize St-Martens-Bos te St-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 9 (1957), 133-216
[Gaublomme 1957a] PDF-pictogram Gaublomme_Necrologie van Sint-Martens-Bos.PDF (8.59 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van de Utrechtse kartuizers, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 71 (1952), 97-150  
[Scholtens 1952a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie Utrechtse kartuizers.PDF (4.95 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent, in: Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 62 (1953), 181-202
[Scholtens 1953b] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent.pdf (3.44 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent bij Geertruidenberg, in: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde , 49 (1942), 305-318
[Scholtens 1942a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Geertruidenberg.PDF (1.24 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent van Monnikhuizen, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 72 (1953), 90-124
[Scholtens 1953a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Monnikhuizen.PDF (2.95 MB)
L. Van Hasselt
Het necrologium van het karthuizer-klooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht, in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 9 (1886), 126-392  
[Van Hasselt 1886]
Peter Nissen
Nederlandstalige kartuizerauteurs uit de 19de en 20ste eeuw, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 146-156 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Nissen 1984b] PDF-pictogram Nissen_Nederlandstalige kartuizerauteurs.PDF (1.26 MB)
Arnoldus Raissius
Neo-Cartusia Antuerpiana quaerit adhuc etiamnum fundatorem, in: Arnoldus Raissius, Origines Cartusiarum Belgii, Duaci [Douai], Martinus Bogardus, 1632, 167-168  
[Raissius 1632c]
Renate Schipke
Neue Funde aus den ehemaligen Bibliotheken von St. Peter und der Kartause in Erfurt, in: Ulman Weiss (ed.), Erfurt. Geschichte und Gegenwart, Weimar, 1995, 341-345 (= Verein für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt, 2)
[Schipke 1995]
Wolfgang Schmitz
Neue Überlegungen zur Autorschaft der Kölnischen Chronik. Die Schlüsselstellung der Kölner Kartause, in: Christoph Reske (ed.), Kontext Buch. Festschrift für Stephan Füssel, Wiesbaden, 2020, 199-209
[Schmitz 2020]
Michael G. Sargent
Nicholas Love as an ecclesiastical reformer, in: Mathilde Van Dijk, José Van Aelst & Tom Gaens (eds.), Faithful to the Cross in a moving world: Late medieval Carthusians as devotional reformers, Leiden, 2016, 40-64 (= Church history and religious culture, 96:1-2)
[Sargent 2016] PDF-pictogram Sargent_Nicholas Love as an ecclesiastical reformer.pdf (192.27 KB)
Elizabeth Salter
Nicholas Love's Myrrour of the Blessed Lyf of Jesu Christ, Salzburg, 1974, (4)-339-(1) p. (= Analecta Cartusiana, 10)  
[Salter 1974]
Margrit Früh
Nicht Neugier weckend, sondern Frömmigkeit förderend. Bilder des heiligen Bruno, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 159-167
[Früh 2003]
James Hogg
Nicolas Helminey (Oem, Olm), chartreux, † vers 1389, in: Dictionnaire de spiritualité, 11 (1982), 284-285  
[Hogg 1982c]
Karl Jellowschek, Jeanne Barbet & Francis Ruello
Nicolas Kempf: Tractatus de mystica theologia. Recension et notes. Texte critique avec introduction, notes et tables, 2 dln., Salzburg, 1973, XVI-574 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 9:1-2)
[Jellowschek, Barbet & Ruello 1973]
Palémon Bastin
Nieuport. Necrologium ex chartis capituli generalis, in: Palémon Bastin, Chartreuse de Nieuport Jésus-de-Bethléem (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [45] - [53] (= Archives de la Grande Chartreuse, A5/167 a)  
[Bastin s.d. (t)] PDF-pictogram Bastin_Nieuwpoort_Necrologium.pdf (1.49 MB)
J.J. Mak
Nieuw licht over de dichter van Elckerlyc, in: De nieuwe taalgids, 44 (1951), 329  
[Mak 1951]
Marcel Cock
De nieuwbouw van de kartuizerpriorij van Sint-Martens-Bos in Sint-Martens-Lierde naar de ontwerpen van Jan Baptist Simoens (1762-1773), in: Het Land van Aalst, 63 (2011), 257-276, 6 ill.
[Cock 2011] PDF-pictogram Cock_Nieuwbouw van Sint-Martens-Bos (1762-1773).PDF (2.82 MB)
...
Nieuws uit onze huizen. Leuven — Oud-kartuizerij: rangschikking van tuin en Mariapark, in: Vox Minorum. Informatieblad van de Vlaamse Kapucijnen, 30 (1976), 116-118
[Leuven 1976]
...
Nieuws uit onze huizen. Leuven: restauratie van de oud-kartuizerij, in: Vox Minorum. Informatieblad van de Vlaamse Kapucijnen, 29 (1975), 165-170, 204-208  
[Leuven 1975]

Pagina's