Biblio

Auteur [ Titel(Asc)] Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan Rusbrochius Joannes  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Rob Faesen
We were perplexed by what he wrote: The Carthusians and a crucial moment in the development of mystical literature in the Low Countries, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 217-232 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Faesen 2014]
S
Guido De Baere
Een samenvatting van de clausuurpassage in Ruusbroecs Vanden seven sloten in Latijnse vertaling en haar verwantschap met Geert Grotes Ruusbroecvertalingen, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 150-177, 2 ill. (= Ons geestelijk erf, 88:2-4)  
[De Baere 2017 ]
R
Jos Alaerts
Ruusbroecs bezoek aan Herne en het oorspronkelijke Groenendaalse verzamelhandschrift, in: Ons geestelijk erf, 74 (2000), 193-196
[Alaerts 2000] PDF-pictogram Alaerts_Ruusbroec in Herne.PDF (3.23 MB)
Michael G. Sargent
Ruusbroec in England: The Chastising of God's Chldren and other related works, in: Jan De Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta. Gandavi-Antverpiae-Brugis, 16-19 Sept. 1982, Destelbergen, 1983, 303-312
[Sargent 1983]
Léonce Reypens
Ruusbroec in een handschrift der Roermondsche kartuis, in: Ons geestelijk erf, 17 : II (1943), 162-173
[Reypens 1943] PDF-pictogram Reypens_Ruusbroec in de Roermondse kartuis.PDF (1.16 MB)
Paul Verdeyen
Ruusbroec et les Chartreux, in: James Hogg (ed.), The mystical tradition and the Carthusians. Internationaler Kongress vom 20. bis zum 23. September 1995, Stift Lilienfeld, dl. 4, Salzburg, 1995, 5-15 (= Analecta Cartusiana, 130:4)
[Verdeyen 1995] PDF-pictogram Verdeyen_Ruusbroec et les Chartreux.pdf (1.28 MB)
Andries Dhoeve
Ruusbroec bij de karthuizermonniken te Herne, in: Vriendenboek Dr. Gaston Renson, Brussel, 1979, 169-173
[Dhoeve 1979] PDF-pictogram Dhoeve_Ruusbroec te Herne.pdf (931.95 KB)
Rob Faesen
Ruusbroec at the charterhouse of Herne. How did the Carthusians react to the Eckhart shock?, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 107-125 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Faesen 2013]
O
Thom Mertens
Omstreeks 1362: Jan van Ruusbroec bezoekt de kartuizers te Herne. De mysticus als schrijver, in: Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Groningen, 1993, 58-61
[Mertens 1993] PDF-pictogram Mertens_Ruusbroec bezoekt Herne.PDF (912.41 KB)
Daniel Devreese
Het oeuvre van Hadewijch, de kartuizers van Zelem en Jan van Ruusbroec, in: Daniel Devreese, Hadewid Greca te Merksem in 1212. Een historische reconstructie van de biografie van Hadewijch, Antwerpen, 2010, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 81:2-3)
[Devreese 2010]
L
Johan Seynnaeve
Linguistic comments in Gheraert's Prologue to Ruusbroec's works, in: James Hogg (ed.), The mystical tradition and the Carthusians. Internationaler Kongress vom 20. bis zum 23. September 1995, Stift Lilienfeld, anlässlich der Emeritierung des Herausgebers der Analecta Cartusiana, dl. 4, Salzburg, 1995, 16-25 (= Analecta Cartusiana, 130:4)
[Seynnaeve 1995] PDF-pictogram Seynnaeve_Gheraert's prologue to Ruusbroec.pdf (1.19 MB)
Gérald Chaix
L’édition de 1552 et la réception de Ruusbroec au XVIe siècle, in: Paul Mommaers & Norbert De Paepe (eds.), Jan van Ruusbroec. The sources and sequels of his mysticism, Leuven, 1984, 142-152 (= Mediaevalia Lovaniensia, series I:12)  
[Chaix 1984]
J
Andries Dhoeve
Jan van Ruusbroec bij de karthuizers te Herne, in: Het oude Land van Edingen en omliggende, 6 (1978), 1-12, 3 ill.
[Dhoeve 1978] PDF-pictogram Dhoeve_Ruusbroec te Herne.PDF (2.49 MB)
H
Tom Gaens
How Ruusbroec tastes, sounds and smells. Henry of Coesfeld and the Gerson-Groenendaal controversy, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 178-208 (= Ons geestelijk erf, 88:2-4)
[Gaens 2017b] PDF-pictogram Gaens_ How Ruusbroec tastes, sounds and smells.pdf (919.08 KB)
Julius Ost
Hoog bezoek in Herne, van eeuw tot eeuw, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 35 (2007), 81-88
[Ost 2007]
E
Jan Deschamps
Evangelium Nicodemii (Middelnederlandse bewerking); Jan van Ruusbroec: Dat boecsken der verclaringhe; andere teksten (einde 14e - begin 15e eeuw) – Abdij van Park / Leuven-Heverlee, hs. 7 – Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 180-181
[Deschamps 1983b]
Jos Bernaer
... Ende dit willic gerne doen. Jan van Ruusbroec, een claer verlicht man, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 127-128, ill.
[Bernaer 2014c]
Luc Versluys
Een eigentijdse getuigenis over Ruusbroec: het ‘Proloog’ van de kartuizer van Herne, broeder Gheraert van Saintes, in: Zoniën. Geschiedkundig tijdschrift voor IJse- en Laneland, 22 (1998), 201-204, ill.
[Versluys 1998] PDF-pictogram Versluys_Een getuigenis over Ruusbroec, het Proloog van broeder Gheraert.PDF (1.36 MB)
C
Kent Emery Jr.
The Carthusians, intermediaries for the teaching John of Ruysbroeck during the period of Early Reform and in the Counter-Reformation, in: Miscellanea Cartusiensia, dl. 4, Sazburg, 1979, 100-129 (= Analecta Cartusiana, 43)
[Emery 1979] PDF-pictogram Emery_Carthusians for the teaching of Ruysbroeck.pdf (2.17 MB)
Edward Bekaert
The Carthusians at the crossroads of textual and visual culture in the late Middle Ages. John of Ruusbroec and Rogier van der Weyden from a historical perspective, in: Edward Bekaert, The mystical dimension in Flemish Primitive Painting. Exploring the spiritual affinty between John of Ruusbroec and Rogier van der Weyden, Antwerpen, 2011, 337-359, ill. (= Ons geestelijk erf, 82)
[Bekaert 2011]