Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Faustino De Pablo Maroto
Amor y conocimiento en la vida mística según Hugo de Balma, in: Revista de espiritualidad, 24 (1965), 399-477  
[De Pablo Maroto 1965]
...
Amsterdam, in: Maisons de l’Ordre des Chartreux: vues et notices, dl. 2, Montreuil-sur-Mer, 1915, 225-228, ill.
[Maisons_Amsterdam 1915]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Andries Andriesz. van), kartuizer, overleden 16de eeuw, waarschijnlijk te Leuven, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 24-25  
[Scholtens 1930b]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Arnoldus Martini de), kartuizer, overleden te Utrecht 21 juli omstreeks 1508, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 25  
[Scholtens 1930c]
Stanislas Autore
Amsterdam (Chartreuse), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 2 (1914), 1371-1372  
[Autore 1914]
K. O. Meinsma
Amsterdam. Karthuizerklooster “de Haven der Zaligheid”, in: K.O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken, Zutphen, 1903, 249-251  
[Meinsma 1903a] PDF-pictogram Meinsma, Middeleeuwse bibliotheek van de Amsterdamse kartuis.pdf (773.26 KB)
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Lambertus van), kartuizer, einde 15de eeuw, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 25  
[Scholtens 1930d]
Palémon Bastin
Amsterdam. Necrologium ex chartis capituli generalis, in: Palémon Bastin, Chartreuse d’Amsterdam Port-du-Salut-de-Saint-André (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [46]-[52] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/6 a)  
[Bastin s.d. (i)] PDF-pictogram Bastin_Amsterdam_Necrologium.pdf (489.74 KB)
Michael Schoengen
Amsterdam (N.-H.): Karthuizers, in: Michael Schoengen, Monasticon Batavum, dl. 3: De Benedictijnsche Orden benevens de Carmelieten en Jesuieten, Amsterdam, 1942, 10 (= Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, n.s. 45)
[Schoengen 1942a] PDF-pictogram Schoengen, Amsterdam (N.-H.)_1. Karthuizers.pdf (245.02 KB)
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Pieter van), kartuizer, leefde in de 1e helft der 16de eeuw te Leuven, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 25-26  
[Scholtens 1930e]
Albert Gruijs
Amsterdam - Saint André de la Porte, in: Albert Gruijs, Cartusiana: un instrument heuristique, a heuristic instrument, ein heuristischer Apparat, dl. 2: Maisons, Grande Chartreuse, 1977, 229-230 (= Institut de Recherche et d'histoire des textes: bibliographies, colloques, travaux préparatoires)
[Gruijs 1977h] PDF-pictogram Gruijs_Amsterdam_Saint André de la Porte.pdf (1.37 MB)
Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck
Amsterdam - Saint-André-de-la-Porte, in: Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck, Nouvelle Bibliographie Cartusienne. Cartusiana, dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e ed., Grande Chartreuse, 2005, 45-48  
[Devaux & Van Dijck 2005a]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Willem Symonsz van), kartuizer, overleden te Utrecht 3 april 1517, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 26  
[Scholtens 1930f]
H. J. J. Scholtens
Amsterdam (Wouter Jansz van), kartuizer, geboren te Amsterdam, overleden aldaar omstreeks 1460, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 26  
[Scholtens 1930g]
H. J. J. Scholtens
Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16de eeuw, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 44 (1926), 442-463
[Scholtens 1926b] PDF-pictogram Scholtens_Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16e eeuw.pdf (3.07 MB)
Pieter Obbema
Een Amsterdamse dwarsligger, in: Ton Croiset van Uchelen & Hannie Van Goinga (eds.), Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernest Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995, Amsterdam, 1996, 212-219  
[Obbema 1996]
Albertinus van Saint Louis
Amsterdamse kluizenaars, Amsterdam, Werkcomité voor Amsterdam der Stichting Dionysius de Kartuizer, 1949, 36-(2) p., ill.
[Saint Louis 1949]
Peter Nissen
Analecta Cartusiana, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 1-2
[Nissen 1982b]
...
Analecta Cartusiana 1970-2008, in: Analecta Cartusiana, dl. 259, Salzburg, 2008, 83-108  
[Analecta Cartusiana 2008]
Sylvain Excoffon
Les Analecta Cartusiana et le CERCOR, in: Bulletin du CERCOR, 13 (2013), 21-26
[Excoffon 2013b]
James Hogg
Anmerkungen zur Kartäuserarchitektur, in: Analecta Cartusiana, n.s. 5 (1991), 71-84
[Hogg 1991c]
Carolus Le Couteulx
Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429 nunc primum a monachis ejusdem Ordinis in lucem editi, 8 dln., Monstrolii [Montreuil], 1887, – p.  
[Le Couteulx 1887-1891]
Arnoldus Raissius
Anno post aduentum Messiae in carne millesimo trecentesimo nonagesimo-tertio Guilielmus Palatinus comes Hollandiae fundat Cartusiam Portis-salutis Sancti Andreae secus Amstelrodamum Hollandiae emporium. Ex Opmeero, et aliis, in: Arnoldus Raissius, Origines Cartusiarum Belgii, Duaci [Douai], Martinus Bogardus, 1632, 95-98  
[Raissius 1632h]
Stephen M. Metzger
Another manuscript of Ioannes de Indagine, in: Bulletin de philosophie médiévale, 51 (2009), 229-230
[Metzger 2009]
Werner Beutler
Ansätze zu einer Typologie der Kartausen, in: Margrit Früh & Jürg Ganz (eds.), Akten des II. Internationalen Kongresses für Kartäuserforschung in der Kartause Ittingen, 1. - 5. Dezember 1993 , Ittingen, 1995, 17-32
[Beutler 1995]

Pagina's