Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16de eeuw


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16de eeuw, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 44 (1926), 442-463
[Scholtens 1926b]

Trefwoorden:

Amsterdam O.Cart. (historiographia)