Amsterdam - Saint-André-de-la-Porte


Volledige referentie:

Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck
Amsterdam - Saint-André-de-la-Porte, in: Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck, Nouvelle Bibliographie Cartusienne. Cartusiana, dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e ed., Grande Chartreuse, 2005, 45-48  
[Devaux & Van Dijck 2005a]

Trefwoorden:

Amsterdam O.Cart. (conspectus bibliographicus)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.