Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
P. J. Goetschalckx
’t Klooster der Karthuizers op ’t Kiel, in: Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 6 (1907), 15-69
[Goetschalckx1907] PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_15-25.PDF (5.64 MB)PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_26-37.PDF (5.57 MB)PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_38-49.PDF (5.56 MB)PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_50-59.PDF (4.9 MB)PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_60-69.PDF (5.18 MB)
Jan Kuys
Tableau van een hofhouding: het testament van hertogin Catharina van Beieren (3 november 1400), in: Bijdragen en mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland, 108 (2017), 63-89, ill.
[Kuys 2017]
Jan De Grauwe
Les tableaux, représentant des chartreuses, conservés à Klosterneuburg, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 202 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[De Grauwe 1984h] PDF-pictogram De Grauwe_Tableaux des chartreuses à Klosterneuburg.pdf (94.86 KB)
Laura D. Gelfand
A tale of two dukes: Philip the Bold, Giangaleazzo Visconti, and their Carthusian foundations, in: Julian M. Luxford (ed.), Studies in Carthusian monasticism in the late Middle Ages, Turnhout, 2008, 201-223 (= Medieval church studies, 14)
[Gelfand 2008]
H. J. J. Scholtens
Het te Napels bewaarde Kersttafereel van Jacob Cornelisz van Oostzamen, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 73 (1958), 198-211, 2 ill.  
[Scholtens 1958a]
Emma Bossu
Tekstuele relaties tussen de laatmiddeleeuwse kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden. Een onderzoek naar de invloed van de Moderne Devotie op de kartuizers, Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de geschiedenis, Gent, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2012, IX-159 p., ill.
[Bossu 2012] PDF-pictogram Bossu_Tekstuele relaties tussen de kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden.pdf (1.49 MB)
Monica Calma
Témoignage sur le beau comme propriété de l'être. Jean Gerson et Denys le Chartreux, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 54 (2007), 464‐482
[Calma 2007]
Gérald Chaix
Temps de crise et de rupture dans les chartreuses allemandes du XIVème au XIXème siècles, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Crises et temps de rupture en Chartreuse (XIVe-XXe siècles). Actes du Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Chartreuse de Glandier, 15-18 septembre 1994), [Pont-Saint-Esprit], 1994, 73-82 (= Analecta Cartusiana. Nouvelle série, 6:11-12)
[Chaix 1994]
Ollivier Hubert
Temps de crise et production imprimée cartusienne (XVIIème-XIXème siècles), in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Crises et temps de rupture en Chartreuse (XIVe-XXe siècles). Actes du Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Chartreuse de Glandier, 15-18 septembre 1994), [Pont-Saint-Esprit], 1994, 57-66, 6 ill. (= Analecta Cartusiana. Nouvelle série, 6:11-12)
[Hubert 1994]
Luca M. Di Girolamo
Teologia devota: da Jean Gerson († 1429) ad Arnoldo Bostio († 1499), in: Silvano M. Maggiani (ed.), Storia della mariologia. Dl. 1: Dal modello biblico al modello letterario, Roma, 2009, 942-978
[Di Girolamo 2009]
Geert H. M. Claassens
Ter inleiding: een veertiende-eeuwse vertaler in Herne, in: Mikel M. Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, IX-XVII (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)
[Claassens 2007a]
Émilie-Anne Pépy
Le territoire de la Grande Chartreuse, XVIe-XVIIIe siècle: montagne sacrée, montagne profane, Grenoble, 2011, 478-(8) p., ill. (= La pierre & l’écrit)
[Pépy 2011b]
Peter Nissen
Terugblik op het negende eeuwfeest van de Kartuizerorde, 1084-1984, in: Monastieke informatie, 16 (1985), 126-136, 158-168
[Nissen 1985b]
Julian M. Luxford
Texts and images of Carthusian foundation, in: Anne Müller & Karen Stöber (eds.), Self-representation of medieval religious communities. The British Isles in context, Münster, 2009, 275-305, 5 ill. (= Vita regularis: Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen, 40)
[Luxford 2009] PDF-pictogram Luxford_Texts and images of Carthuisan foundation.PDF (5.17 MB)
Hektor Colpaert
Th. A. Mann (1735-1809). Een bio-, bibliografische studie, in: Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, dl. 46:3, Brussel, 1984, 37-119
[Colpaert 1984]
R. Calcoen
Th. A. Mann en zijn studie over Nieuwpoort, in: Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, dl. 46:3, Brussel, 1984, 121-131
[Calcoen 1984]
John Clark
Th acta of the Carthusian general chapter in the Paris and Lambeth manuscripts, in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1991, 242-256
[Clark 1991c]
Carolus-Josephus Morotius
Theatrum chronologicum Sacri Ordinis Cartusiensis, Taurini [Torino], Joannes Sinibaldus, 1681, (XIV)-343 p.  
[Morotius 1681]
James Hogg
Theodor Gottlieb's edition of the medieval library catalogue of the charterhouse of Aggsbach, together with two brief notes concerning books from the chaterhouses of Gaming and Mauerbach, in: Spiritualität heute und gestern, dl. 7, Salzburg, 1990, 4-99 (= Analecta Cartusiana, 35:7)  
[Hogg 1990d]
Walter Baier
Theologische Grundlegung des kartusianischen Offiziums nach Matthias Mittner (1575-1632). Zum Gedenken an seinen 350. Todestag, in: Spiritualität heute und gestern. Internationaler Kongress vom 4. bis. 7 August 1982, Zisterzienserkloster Lilienfeld, dl. 1, Salzburg, 1982, 213-235 (= Analecta Cartusiana, 35:1)
[Baier 1982]
Kent Emery Jr.
Theology as a science. Tthe teaching of Denys of Ryckel (Dionysius Cartusiensis, 1402-1471), in: Kent Emery Jr., Monastic, scholastic and mystical theologies from the later Midde Ages, Aldershot, 1996, 376-388 (= Collected studies series , 561)  
[Emery 1996f]
Gordon Mursell
The theology of the Carthusian life in the writings of St. Bruno and Guigo I, Salzburg, 1988, 284 p. (= Analecta Cartusiana, 127)
[Mursell 1988] PDF-pictogram Mursell_Theology of Carthusian life_table of contents.PDF (68.17 KB)
Charles André Bernard
Un théoricien de l'expérience mystique: Denys le Charteux (1402/3-1471), in: Studies in spirituality, 2 (1992), 127-138  
[Bernard 1992]
Marleen Cré
This is for me nota: The annotator of the Chastising of God’s Children in Yale, Beinecke Library, MS Osborn fa46, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 209-232 (= Ons geestelijk erf, 88:2-4)
[Cré 2017]
Germain Marc’hadour
Thomas More et les Chartreux, in: Moreana, 24 / 95-96 (1987), 193-201
[Marc’hadour 1987]

Pagina's