Studie van een kartuizerbibliotheek: de bibliotheek van het Brugse kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne (1348-1783)


Volledige referentie:

Ludo Vandamme
Studie van een kartuizerbibliotheek: de bibliotheek van het Brugse kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne (1348-1783), Brugge, Graduaat Rijksleergangen voor Technisch Onderwijs: Bibliotheek-, documentatie- en informatiewetenschappen, 1988, 69 p.  
[Vandamme 1988]

Trefwoorden:

bibliothecae, Brugge 2 O.Cart. moniales (bibliotheca)

Tekstmededelingen:

Inhoud
Beknopte geschiedenis van de kartuize Sint-Anna-ter-Woestijne
Het handschriftenbezit
De samenstelling van de kloosterbibliotheek
1. Het jaar van druk
a. Het incunabelbezit
b. Factoren die het boekenbezit hebben beïnvloed
2. De inhoud
De bibliotheekinventaris van 1783