0. Algemene bibliografie

[Alfaura 1670n]

[Baelde 1984]
[Blüm 1983f]339
[Boekerij Sint-Kruis 1926]

[Carlat & Timmermans 2003]103

[De Backer 1981]
[De Backer & De Grauwe 1986]200
[De Grauwe 1975b]
[De Grauwe 1978a]
[De Grauwe 1980a]
[De Grauwe 1980b]
[De Grauwe 1980c]
[De Grauwe 1984g]
[De Grauwe 1985a]39-64, 18 ill.
[De Grauwe 1996e]
[De Grauwe 1998a]1
[De Grauwe 2005c]
[Declercq 2018]
[Derolez 1981]
[Desmet 1980]
[Devliegher 1993]

[Esther, De Grauwe & Desmet 1980]
[Esther & De Grauwe 1984]
[Esther 1980]
[Esther 1996a]
[Esther 1996b]
[Esther 1996d]

[Gaens & De Grauwe 2006]96-97, 5 ill.
[Goffin 1991a]49-62
[Gumbert 1974c]

[Hendrickx 1969]
[Hendrickx 1973]
[Hendrickx 1974a]
[Hendrickx 1974b]

[Mulder 1999]

[PCBR 1999]dl. 1, 131-242

[Roose 1996a]
[Roose 1996b]
[Roose 1996c]

[Sanderus 1735a]

[Timmermans 2013]
[Timmermans 2014]

[Van de Wiel 1984]378-379
[Van den Gheyn 1901a]
[Vandamme 1996]
[Vandemeulebroucke 1965]
[Vandemeulebroucke 1967]


Onderstaande bibliografie is gekopieerd uit de Nouvelle Bibliographie Cartusiennene. Cartusiana. Dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e édition revue, corrigée et augmentée par une équipe de chercheurs sous la direction des Chartreux de Sélignac, Grande Chartreuse, 2005, p. 1134-11382. Gaandeweg wordt deze bibliografie naar vorm herwerkt, uitgesplitst, zo nodig inhoudelijk geanalyseerd, en vervolledigd volgens de structuur van het monasticon. — Frans Hendrickx.

Imprimés

1872 DE RIDDER, C.B., « Documents concernant les chartreux et les sœurs-grises de Bruges. » Dans: Analectes pour servir à l’Histoire Ecclé¬siastique de Belgique, 9 (1872) 350-359.
1883 cfr LEFEBVRE II, 274.
1887/91 cfr LE COUTEULX, V, 115-116, 353; VI, 537.
1890/93 cfr LE VASSEUR, V, Index Tertius.
1891 cfr VALLIER, 151-152 (2 sceaux).
1913/19 cfr Maisons, II, 195.
1947 SCHOLTENS, H.J.J., « Het kartuizerklooster Dal van Graciën buiten Brugge. » Dans: Handelingen van het Genootschap Société d’Ému- lation te Brugge, 83 (1947) 3-71.
1965 JANSSENS DE BISTHOVEN, A., « Aanwijzende Fotografische Inventaris van de drie Rechterlijke Kantons Brugge. » Dans: Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium. Bruxelles-Anvers, 1965, 111-113.
1966 DEROLEZ, A., Corpus catalogorum Belgii. De middeleeuwse biblio¬theekscatalogi der Zuidelijke Nederlanden. t. 1: Provincie West-Vlaanderen. Bruxelles, 1966, 11-12.
1967 PERSOONS, E., Handschriften uit kloosters in de Nederlanden in Wenen. Dans: ABB, 38 (1967) 95.
1970 DENORME, C., « Schilderijen uit de door Jozef II afgeschafte Westvlaamse kloosters. » Dans: Album Antoon Viaene. Bruges, 1970, 193-198.
1972 DEROLEZ, Albert, « Vroeg humanisme en middeleeuwse biblio¬theken. De bibliotheek van de Adorne’s en van de Jeruzalemkapel te Brugge. » Dans: Tijdschrift voor Geschiedenis, 85 (1972) 161-170.
1981 DEROLEZ, A., Middeleeuwse bibliotheken in Brugge. De kartuize Genadedal. Vlaamse Kunst op perkament. Handschriften en Minia¬turen te Brugge van de 12de tot 16de eeuw, Bruges, 1981, 50-51.
1981 ESTHER, Jean-Pierre, « Uurwerken in het Brugse kartuizer¬klooster. » Dans: Biekorf, 81 (1981) 173-174.
1981 ESTHER, Jean-Pierre, « XVIIIde-Eeuws zilver in het Brugs kar¬tuizer¬¬klooster. » Dans: Biekorf, 81 (1981) 279-281.
1981 ESTHER, Jean-Pierre, « Leveringen van de tinnegieter François d’Hollander aan de Brugse Kartuizers. » Dans: Biekorf, 81 (1981) 377-379.
1981 cfr SCHWENGEL, Propago…
1983 DE GRAUWE, Jan, Genadedal. Dans: DHGE, 1983, t. 20, 349-351.
1983 GEIRNAERT, Noël et VANDEWALLE, A., Adornes en Jeruzalem. Interna¬tionaal leven in het 15de- en 16de-eeuwse Brugge. Bruges, Catalogus Jeruzalemkapel, 1983, passim.
1984 DE GRAUWE, Jan, Histoire de la Chartreuse Sheen Anglorum au continent: Bruges, Louvain, Malines, Nieuport (1559-1783). AC 48, Salzbourg, 1984, 254 p.
1984 ESTHER, Jean-Pierre et DE GRAUWE, Jan, « Het kartuizerklooster Genadedal in Brugge. » Dans: Spiegel Historiael, 19 (1984) 294-300.
1986 ESTHER, Jean-Pierre, « De bouwgeschiedenis van de Abdij Nieuw Jeruzalem in Brugge in de zeventiende en achttiende eeuw. » Dans: Kataloog van de tentoonstelling 800 jaar Spermalie. Bruges, 1986, 67696.
1986 GEINNAERT, Noël, « Het Archief van de familie Adornes en van de Jeruzalemstichting. » Dans: De Leiegouw 28 (1986) 189-195.
1993 DEVLIEGHER, L., « Het kartuizerklooster te Brugge voor zijn ver¬bouwing tot kazerne. » Dans: Genootschap voor Geschiedenis, 130 (1993) 241-251.
1995 ESTHER, Jean-Pierre, « Une analyse géométrique de la façade de l’égli¬se des chartreux à Bruges (Belgique). » Dans: II. Kartäuser¬kongress in der Kartause Ittingen. Ittingen, 1995, 197-207, 4 ill.
s.d. Tanghe, G.F., Beschryving van Sint-Kruis. Brugge, s.d. [herdruk: Handzame, 1976], 98 p.3


Sources manuscrites

Toutes les pièces concernant la suppression de la Maison se trouvent à la Bibliothèque Royale de Bruxelles. D’autres pièces dans les Archi¬ves de l’Évèque à Bruges et celles de la ville de Bruges.

Archives

BRUGES, ARCHIVES DU ROYAUME
Beaucoup de documents de la période de 1578: un cartulaire, 487 chartes, des divers registres etc.
MALINES, ARCHIVES DE L’ARCHEVÊCHÉ
Un cartulaire de 12 août 1690.
Une charte de 1576.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD
B.1567. registre. 819-1336; B.1567. registre. 1161-1384;
B.1598. registre. 1227-1399. (A.D. II, 237).
B.1833. registre. 1515-1538. (A.D. II, 238),
B.2293. portefeuille. 1520; B. 3620. registre. 1570; B.3631. registre. 1571; B. registre. 1607-1608. (A.D.II, 239).

Bibliothèques

La liste de l’inventaire donne un grand nombre de manuscrits et d’incu¬nables. Voir aussi GRUIJS Kl. Monasticon.
BRUXELLES, BIBLIOTHÈQUE ROYALE, ALBERT Ier
ms. 806
ms. 15138 (De Imitatione Christi, Thomas a Kempis, 1430-1450)
DOUAI, BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Provenance: Chartreuse du Val-de-Grâce près Bruges.
ms. 132. (Graduale Romanum cum cantu). (ms. F.C.)
cfr Cat. des Manuscrits, 1. série, t. VI en entier (1868).
PARIS, BIBLIOTHÈQUE MAZARINE
Provenance: Chartreuse de Bruges.
ms. 975 (1009). (Oeuvres de Henri de Herp O.F.M.). (ms. F.C.) (A.D. I)

  • 1. Betreft de West-Vlaamse kartuizen te Sint-Kruis bij Brugge (monniken), Sint-Andries bij Brugge (monialen) en Nieuwpoort.
  • 2. CD-ROM. Niet in de handel.
  • 3. Onder meer een hoofdstukje over het kartuizerklooster.