Adolphus de Essendia

Biographia

Opera
Het baart verwondering dat Adolf van Essen niet wordt vermeld in Theodorus Petreius’ bio-bibliografie van de Orde. Hij was nochtans een belangrijk geestelijk schrijver, vooral omdat hij heeft bijgedragen tot het ontstaan en de verspeiding van het rozenkransgebed. Misschien dacht hij dat Adolphus hoofdzakelijk in het Duits had geschreven. Van hem zijn de volgende werken bekend.
Vita sanctae memoriae Dominae Margaretae, Ducissae Lotharingiae
• Unser Frauwen Marien Rosengertlin
Omstreeks 1400 vervaardigde hij dit werk ten behoeve van de in haar huwelijksleven zwaar beproefde hertogin Margaretha van Lotharingen, om haar door haar gebedscrisis te helpen; het geschrift kreeg pas zijn definitieve vorm toen hij in de kartuis van Luik verbleef.
• De commendatione Rosarii
• Vita Servatoris nostri seu Meditationes in vitam D.N.J.C.
• Zwanzig-Exempel Schrift
Een inleiding tot het bidden van de rozenkrans voor het volk, tussen 1420 en 130 geschreven.
...

Bibliographia
Vide etiam Prosopographiam
religiosorum Ordinis Cartusiensis A - B

[Autore 1912a] [Autore & Picard 2005a]4-7

[Bautz 1990c] [Becker 1974] Bégin 1832, dl. 4, 250-251 [Blüm 1983g]

Chevalier 1905, dl. 1, 50

[De Backer 1983a]83 (nr. 1) [De Backer 2012a]135, 147 (nr. 1) [De Grauwe 1994a]153

[Foidl 2011f]

[Gruijs 1976]39 [Gruijs 1978]442

Hartzheim 1747, 6 [Hendrickx 1984e]96 [Hogg 1985-1986]dl. 3, 100 [Hogg & Sargent 1988]186

[Ilge 1937]

[Jahn 2011a]

Keussen 1892, dl. 1:1, 74 (nr. 37:11) Keussen 1928, dl. 1 (2e ed.), 91 (nr. 37:11) [Klinkhammer 1972] [Klinkhammer 1978]1 [Klinkhammer 1983a] [Klinkhammer 1984] [Klinkhammer 1988] [Klinkhammer 2004]2

[Le Couteulx 1887-1891]dl. 7, 358-361 [Le Vasseur 1890-1893]dl. 2, 464-465

NBC 2005b (beeld 146)

PB Liège (beeld 58)3 PB Monichusen (beeld 23)4 PB Rettel 1 (beeld 92)5 PB Rettel 3 (beeld 4)6 PB Rettel 3 (beeld 8)7 PB Trèves 1 (beeld 23)8 PB Trèves 1 (beeld 83)9 [PCB 1976]40 (nr. 13) [PCBR 1999]dl. 2, 95 (nr. LiM001), 533 (nr. HFM002), 551 (nr. HFM002)

[Ries 1953]

[Scherschel 1979a] [Scherschel 1979b] [Scholtens 1951a]17-18 [Seynaeve 1981]280-28610 [Stiennon 1955]503

[Van Hasselt 1886]27711

 • 1. Aanvulling en correctie: zie [Klinkhammer 2004].
 • 2. Aanvulling en correctie op [Klinkhammer 1978].
 • 3. ch. 1434 ... et D. Adolphus (de Essen) professus domus Trevirensis vadat ad domum Leodii et ibi professionem faciat.
 • 4. ch. 1434 ... et D. Adolphus, hospes de Treviri, vadat ad domum Leodii inibi professurus.
 • 5. obiit 4 junii ex ch. 1451.
 • 6. ch. 1440 obiit D. Adolphus de Assindia quondam prior domus prope Trevirim ... (ob. 4 junii ex ch. 1451).
 • 7. Onder de hoofding Recteurs de Marienflos: 1415-1421 ch. D. Adolphe de Essen profès et prieur de Treves 1409-1415, mort 1e juillet 1439.
 • 8. Adolphus de Assindia alias prior et rector obiit 4 junii 1439.
 • 9. chapit. 1440 - dom Adolphe d’Assindia, sa date a été promise par le ch. de 1440 pour le chapitre suivant 1441 et non 1451 (ondertekend door f[rère] Y G).
 • 10. Op p. 284 citeert hij uit de Anniversaria van het generaal kapittel, onderdeel van het Liber fundationis beneficiorum et memoriarum benefactorum domus Montis Omnium Apostolorum prope Leodium Ordinis Carthusiensis (bewaard in het RA Liège, Fonds des Chartreux, inv. nr. 6, en beschreven door [Seynaeve 1981]25-30), fol. 27r: Cap. 1440: Obiit dominus Adolphus de Essendia vicarius domus Treverensis cum proximo (bij benadering) .IIII. die junii.
 • 11. Sterfdag: V Id. [Junii], d.i. 9 juni.