Nomina et circumscriptiones geographicae

1. Nomina
• Citekey: Berlière...1897 niet gevonden481:
s. XIV: Mons S. Andreae
1461: Mont Saint Andrieu quondist les Chartreulx emprès Tournay
s. XVIII: Cartusia Cercana

[Vallier 1891]216:
C[artusia] Montis Sti Andreae (apud Tornacum)
C[artusia] ad Tornacum Serviorum
C[artusia] Tornacensis
C[artusia] Tornaci
Chse du Mont-St-André

[Timmermans 2005e]249:
C[artusia] ad Tornacum Serviorum
Cartusia Cernaca (sic)1
Cartusia Montis Sancti Andreae prope Tornacum
Mont Saint André de Chercq
Sint-Andreasberg te Chercq bij Doornik


Circumscriptiones geographicae
Ecclesia
1380-1410 (Westers Schisma): clementistische obediëntie (Avignon), moederklooster Grande Chartreuse.2 Het kartuizerklooster heeft altijd behoord tot het bisdom Doornik (Tournai).3

Ordo4
1376/77-1411: provincia Picardiae.
1411-1780: provincia Picardiae Propinquioris.
1780-1783: provincia Teutoniae.5

Res publica
In de 11e eeuw werd het Doornikse veroverd door de graven van Vlaanderen die er een kasselrij stichtten. In 1313-1314 maakte de Franse koning zich meester van de kasselrij en kwam deze onder zijn rechtstreekse invloed, totdat keizer Karel V in 1522 het gebied voorgoed inlijfde bij de Habsburgse Nederlanden. In de context van de Zuidelijke Nederlanden ressorteerde Doornik achtereenvolgens onder het bestuur van de Spaanse en Oostenrijkse tak van het Huis van Habsburg, resp. de Spaanse (1555-1713) en Oostenrijkse Nederlanden (1713-1792), met uitzondering van de jaren 1667-1709 en 1735-1748 toen het Doornikse gebied door de Fransen werd heroverd.6

Topographia
Het kartuizerklooster, zuidoostelijk van Doornik (provincie Henegouwen) op ongveer 3 km buiten het centrum gelegen, stond op de plaats van het huidige kasteel “Château de la Chartreuse”, in 1811 gebouwd door de architect Bruno Renard († 1861).7 Er is nagenoeg niets bewaard gebleven met uitzondering van enkele verspreide overblijfselen in de omgeving.8