Annotationes singulares varii generis disperse collectae

Visitationes
- Archief van het Dominicanenklooster Gent, Verzameling “Andere kloosterorden”, nr. 2797
Visitatieverslagen d.d. 11 februari 1733, 6 juni 1780.1

  • 1. A. M Bogaerts & Em. Cresens, Inventaris van het Dominicaans archief, dl. 2, Leuven 1977, 299 (= Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, 17).