0. Algemene bibliografie

[Alfaura 1670b]124-125

[Carlat & Timmermans 2003]115

[De Grauwe 1985a]253-268, 8 ill.
[De Grauwe 1998b]
[De Grauwe 2005o]
[Delvaux & De Grauwe 1993b]
[Dirksen 1991]

[Gaens & De Grauwe 2006]135-136, 4 ill.
[Goder 2007b]

[Hendrickx 1984c]

[PCBR 1999]dl. 2, 405-437
[Prims 1934]

Websites
Instituut voor Tropische Geneeskunde.
Inventaris Onroerend Erfgoed, object nr. 6181.

Onderstaande bibliografie is gekopieerd uit de Nouvelle Bibliographie Cartusiennene. Cartusiana. Dl. 3: Maisons de l'Ordre, 2e édition revue, corrigée et augmentée par une équipe de chercheurs sous la direction des Chartreux de Sélignac, Grande Chartreuse, 2005, p. 1043-10441. Gaandeweg wordt deze bibliografie naar vorm herwerkt, uitgesplitst, zo nodig inhoudelijk geanalyseerd, en vervolledigd volgens de structuur van het monasticon. — Frans Hendrickx.

Imprimés

1678 LE ROY, J., Notitia Marchionatus Sacri Romani Imperii. Amsterdam, 1678, 80-82.
1734 ANON., Le grand théâtre sacré de Brabant. La Haye, 1734, t. 2, 140-142.
1773 DIERCXENS, J., Antwerpia Christo nascens et crescens, Anvers, 1773, t. 2, 4 et 6, passim.
1845 MERTENS, F. et TORFS, K., Geschiedenis van Antwerpen, Anvers, 1845-1853, t. 2, 204-209 ; t. 3, 42-43 et 645-650 ; t. 4, 78-79 et 222-226 ; t. 5, 404-406 et 606-607.
1845 PAPEBROCHIUS, D., Annales Antverpienses, Anvers, 1845, t. 1, 93-95 ; t. 2, 220-225 et 261-262.
1893 THYS, Aug., Historiek der Straten en openbare Plaatsen van Antwerpen. Anvers, 1893 (2e éd. augmentée), 519-523.
1913/19 cfr Maisons, II, 261.
1929 VAN DER STRAELEN, J.F., De Kronijk van Antwerpen, vermeerderd en voortgezet door zijn zoon Jan-Baptist. Bezorgd door A. Van Berendoncks. Anvers, 1929, 8 vol., passim.
1943 PRIMS, Floris, « De geestelijke Orde. » Dans : Geschiedenis van Antwerpen, Anvers, 1943, t. 8, 296-298.
1981 cfr SCHWENGEL, Propago…

  • 1. CD-ROM. Niet in de handel.