Fontes

1. Fontes archivales. Conspectus generalis
...

2. Fontes archivales. Documenta particularia
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès.

Namen van kartuizers in Antwerpen 2, volgens de Listes des pensionnaires ..., in: ARA Brussel, Comité voor de Religiekas, inv. nr. 139, f. 9v-10r (naar de aantekeningen van Hendrik Delvaux)1:

f. 9v
Henri Pierre [Bruno] Le Comte, zestigjarige — ChM032.
François [Josephus] Broeckaert, 60 jaar in oktober 1789, gestorven op 10 februari 1788 — AnM034.
George [Bruno] Lys, 60 jaar in oktober 1789, gestorven op 25 oktober 1784 — AnM014.

f. 10r
George [Dionysius] Vanden Eynde, zestigjarige — AnM017.
Jean Charles [Bernardus M.] Morren, 60 jaar in juni 1791 — AnM013.
Antoine Eustahe [Antonius] Lièvre, 60 jaar in september 1792 — AnM006.
Jean Charles [Joannes-Carolus] de Loeuss, 60 jaar in november1794 — AnM033.
Henri [Silvester] Thys, 60 jaar in oktober 1809, gestorven op 16 augustus 1793 — AnM041.
Jacques [Jacobus] Vervaet, 60 jaar in januari 1813 — AnM027.
Adrien Joseph [Anthelmus] Lanen, 60 jaar in januari 1813, vertrokken naar het "Pays de Liège" op 31 december 1784 — AnM003.
Jean [Joannes] Boeren, 60 jaar in januari 1794 — AnC002.

Zie ook: Het lot van de kartuizers na de opheffing in 1783 / De Grauwe Jan.

3. Fontes litterales
Oorsprong ende Voortgang van het Clooster der Cathuysers binnen de Stad Antwerpen.

archivum Antwerpen, FelixArchief (SA Antwerpen)
fons archivalis Archieven van kerken en kloosters: Kerkelijke instellingen
fontis archivalis divisio Reguliere geestelijkheid te Antwerpen: Mannenkloosters
numerus archivalis KK 510 (olim XIV 4B, 23385)2
datatio s. XVIII
biblio [Delvaux & De Grauwe 1993b]732
[Scholtens 1939a]36
internexus http://zoeken.felixarchief.be/zHome/Home.aspx?id_isad=561811
annotatio 18e eeuws handschrift met kartonnen omslag (eindigt in 1748), 47 blz. – © Frans Hendriclx.

4. Sigilla3
Nihil.

5. Arma
Albert-Marie Courtray, Armorial historique de l'Ordre des Chartreux, résumé, corrigé, complété. Travail dactylographié, Sélignac 1962, meldt:
“Anvers 1623. Sainte Sophie de Constantinople d’Anvers [titel]. Comme Bois-le-Duc, dont c’est un transfert”.4 Courtray verwijst naar de beschrijving van de wapens van deze kartuis, gesticht in 1466. Maar Delvaux en De Grauwe volgen deze interpretatie, omdat de Antwerpse kartuis een autonome stichting was die waarschijnlijk nooit wapens heeft gehad.