1.3 Zegel en wapen

[Vallier 1891]303-304 en [Delbecque 2008]40 (nr. 267)
vermelden dat er geen zegel is (bewaard).

Albert-Marie Courtray, Armorial historique de l'Ordre des Chartreux, résumé, corrigé, complété. Travail dactylographié, Sélignac 1962, meldt:
“Anvers 1623. Sainte Sophie de Constantinople d’Anvers [titel]. Comme Bois-le-Duc, dont c’est un transfert”.1 Courtray verwijst – nog steeds volgens de aantekeningen van Delvaux en De Grauwe – naar de beschrijving van de wapens van deze kartuis, gesticht in 1466, maar neemt deze niet over voor de Antwerpse kartuis, omdat deze een autonome stichting is die waarschijnlijk nooit wapens heeft gehad.