Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Faustino De Pablo Maroto
Amor y conocimiento en la vida mística según Hugo de Balma, in: Revista de espiritualidad, 24 (1965), 399-477  
[De Pablo Maroto 1965]
Justin De Pas
Cartulaire de la chartreuse du Val de Sainte-Aldegonde près Saint-Omer (ms. 901 de la Bibliothèque de Saint-Omer). Analyse et extraits publiés avec un appendice et les listes des prieurs et procureurs du couvent, Saint-Omer, 1905, XXVIII-267 p., 4 ill.  
[De Pas 1905]
Auguste De Portemont
Recherches historiques sur la ville de Grammont en Flandre, dl. 2, 1870, (8)-479-(4) p.  
[De Portemont 1870]
Erik De Potter
Het Leven van de Heilige Anna, mirakelen, een sermoen en een exempel van Petrus Dorlandus uit het handschrift 895 van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent, uitgegeven, ingeleid en toegelicht, Lth., Gent, Rijksuniveristeit Gent, Germaanse Filologie, 1966, 323 p.
[De Potter 1966]
P. F. X. De Ram
Notice sur le vénérable Henri de Loen, chartreux, ancien professeur et recteur de l'Université de Louvain, in: Annuaire de l'Université Catholique de Louvain, 29 (1865), 343-349
[De Ram 1865] PDF-pictogram De Ram_Notice sur le vénérable Henri de Loen.PDF (562 KB)
W. De Roy
Willem Absel van Breda, karthuizer, in: Ons geestelijk erf, 12 (1938), 71-87
[De Roy 1938] PDF-pictogram De Roy_Willem Absel van Breda, karthuizer.PDF (1.83 MB)
W. De Roy
Willem van Breda, kartuizer te Gosnay, in: Ons geestelijk erf, 13 (1939), 54-65
[De Roy 1939] PDF-pictogram De Roy_Willem van Breda, kartuizer te Gosnay.PDF (1.26 MB)
Jules de Saint-Genois
Adrien le Chartreux, in: Biographie nationale de Belgique, 1 (1866), 87  
[de Saint-Genois 1866]
Pierre Lambert de Saumery
La Chartreuse [Liège], in: Pierre Lambert de Saumery, Guillaume de Crassier & Mathias Guillaume de Louvrex, Les délices du Païs de Liège, ou Description géographique, topographique et chorographique des monumens sacrés et profanes de cet Évêché-principauté et de ses limites ..., dl. 1, Liège, Everard Kints, 1738, 287-296, 2 ill.  
[de Saumery 1738] PDF-pictogram de Saumery_Chartreuse de Liège.pdf (14.36 MB)
Rudolf De Smet
Erasmus en de geloofscrisis van Jan Van der Maude, kartuizer van het Domus Capellae te Herne, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 75-85
[De Smet 1983] PDF-pictogram De Smet_Erasmus en de geloofscrisis van Jan Van der Maude.PDF (1.16 MB)
Joannes-Baptista De Vaddere
Historia Monasterii Nostræ Dominæ de Gratia, Ordinis Cartusiensis, olim extra et dein intra muros Urbis Bruxellensis, Anderlaci [Anderlecht], 1691, 510 (255 f.) p. (= Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, nr. 11616, s. XVIII)  
[De Vaddere 1691] PDF-pictogram De Vaddere_Historia carthusiae Bruxellensis.pdf (2.25 MB)
A. De Vogüe
Un caso de incorporación femenina a una Orden masculina: las monjas cartujas, in: Clemente de la Serna González (ed.), Mujeres del absoluto. El monacato femenino: historia, instituciones, actualidad (XX Semana de estudios monasticos), Silos, 1986, – (= Studia Silensia, 12)
[De Vogüe 1986]
C.G.N. De Vooys
De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken, in: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie : 2 (1903), 306-308
[De Vooys 1903] PDF-pictogram De Vooys_De handschriften van Hendrik van Kalkar's werken.PDF (348.4 KB)
Carine De Vos
Het roemloze einde van de kartuizerpriorij te Sint-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 41 (1989), 179-194, 1 ill.
[De Vos 1989] PDF-pictogram De Vos_Einde van de kartuizerpriorij te Sint-Martens-Lierde.pdf (3.83 MB)
Carine De Vos & Wilfried Schaubroeck
De kartuizers in Sint-Martens-Lierde. Waarheid en fiktie, Lierde, 1987, 64 p., ill.  
[De Vos & Schaubroeck 1987]
Willem De Vreese
Die Prologe van her Gerardus, in: Willem De Vreese, Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van Jan van Ruusbroec, Gent, 1895, 6-20 (= Het Belfort. Maandschrift gewijd aan letteren, kunst en wetenschap, 10:2)
[De Vreese 1895] PDF-pictogram De Vreese_Die Prologhe van her Gerardus.pdf (1.86 MB)
Marc Rudolf De Vrij
De Meester van de Magdalena-legende en de diptiek van Willem van Bibaut, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 108 / 2 (1994), 73-78, ill.
[De Vrij 1994] PDF-pictogram De Vrij_Diptiek van Willem Bibaut.pdf (7.86 MB)
Michel De Waha
Reliure et politique à Bruxelles au XVe siècle. A propos des reliures de la chartreuse de Scheut, in: Le livre et l'estampe. Revue trimestrielle de le Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique, 25 / 99-100 (1979), 107-159, 1 ill.
[De Waha 1979]
Michel De Waha
Aux origines de la chartreuse de Scheut: pèlerinage populaire et monastère patricien, in: Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, 55 (1978), 3-26
[De Waha 1978]
Rolf De Weijert
De stichtingskronieken van het Utrechts kartuizerklooster Nieuwlicht, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 233-257 (= Ons geestelijk erf, 88:3-4)
[De Weijert 2017]
Rolf De Weijert
Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580), Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Utrecht, Utrecht, 2015, IX-(1)-504 p., 42 ill.  
[De Weijert-Gutman 2015] PDF-pictogram De Weijert_Schenken, begraven, gedenken in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht .pdf (12.1 MB)
Rolf De Weijert
Gift-giving practices in the Utrecht charterhouse. Donating to be remembered?, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld & Jeannette van Arenthals (eds.), Living memoria. Studies in medieval and early modern memorial culture in honour of Truus van Bueren , Hilversuum, 2011, 147-164, 379-413 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 137)
[De Weijert 2011] PDF-pictogram De Weijert_Gift-giving practices in the Utrecht charterhouse.PDF (2.56 MB)
A. De Wilt
Heeft Laurentius Surius, O. Carth. de Evangelische Peerle in het Latijn vertaald?, in: Ons geestelijk erf, 17:2 (1943), 132-140
[De Wilt 1943]
Cornelius Johannes De Wit
Het atelier der Utrechtsche miniaturen en een kapittel uit de geschiedenis van het karthuizerklooster Nieuw-Licht, in: Oudheidkundig jaarboek. Bulletin van den Nederlandsch0en Oudheidkundigen Bond, serie 3:8 (1928), 264-277
[De Wit 1928]
Olaf De Witte
De kartuizer-liturgie, in: Tijdschrift voor liturgie, 24 (1944), 32*-42*  
[De Witte 1944]

Pagina's