Die Prologe van her Gerardus


Volledige referentie:

Willem De Vreese
Die Prologe van her Gerardus, in: Willem De Vreese, Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van Jan van Ruusbroec, Gent, 1895, 6-20 (= Het Belfort. Maandschrift gewijd aan letteren, kunst en wetenschap, 10:2)
[De Vreese 1895]

Trefwoorden:

Gerardus de Sanctis O.Cart.: Die Prologhe (editio)