Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
1875
Alberdingk Thijm
Bartholomaeus, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 2 (1875), 110  
[Thijm 1875]
Roderich von Stintzing
Birnbaum, Heinrich von dem, genannt Henricus de Pyro, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 2 (1875), 664  
[Stintzing 1875]
Joachim Joseph Vos
Blomevenne, Petrus, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 2 (1875), 720-721  
[Vos 1875]
1873
F. Kiekens
Deux chartreux d'Alost honorés dans leur ordre du titre de bienheureux , in: Collection de précis historiques et mélanges religieux, littéraires et scientifiques, 22 (1873), 394-400  
1872
M. Petit
Procuration donnée par les religieux de la chartreuse de Chercq près de Tournai, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 9 (1872), 363-367
[Petit 1872] PDF-pictogram Petit_Procuration de la chartreuse de Chercq.PDF (673.01 KB)
1870
Auguste De Portemont
Recherches historiques sur la ville de Grammont en Flandre, dl. 2, 1870, (8)-479-(4) p.  
[De Portemont 1870]
Fidèle-Jean Raymaekers
De refugie der karthuizers van Zeelhem, in: F.J.E. Raymaekers, Het kerkelijk en liefdadig Diest. Geschiedenis der kerken, kapellen, kloosters, liefdadige gestichten, enz., welke in deze stad vroeger bestonden of thans nog bestaan, Leuven, 1870, 512-514
[Raymaekers 1870] PDF-pictogram Raymaekers_Refugie van Zelem.PDF (518.75 KB)
1869
A. J. Van der Aa
Mastricht (Bartholomeus van) of à Mosae-Trajecto, in: A. J. Van der Aa, K. J. R. Van Harderwijk & D. G. J. Schotel (ed.), Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, dl. 12:1, Haarlem, 1869, 361  
[Van der Aa 1869]
1864
Anon.
Du bréviaire monastique, in: Analecta Juris Pontificii, 7 (1864), 428-473
[Bréviaire 1864]
1863
Alexandre Pinchart
Comptes des chartreux de N.-D. de Scheut, lez Bruxelles, relatifs à l'exécution de manuscrits, in: Alexandre Pinchart (ed.), Archives des arts, sciences et lettres. Documents inédits, publiés et annotés, reeks I, dl. 2, Gand, 1863, 192-200  
[Pinchart 1863]
Fidèle-Jean Raymaekers
Historische oogslag op het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem, in: Noord en Zuid. Maendschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen, 2 (1863), 113-123, 182-188, 193-208, 318-327, 373-376, 394-416  
[Raymaekers 1863] PDF-pictogram Raymaekers_Het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem.pdf (19.54 MB)
1861
Joannes Molanus
Commemoratio aliquot Carthusianorum domus Lovaniensis, in: P.F.X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 301-305
[Molanus 1861c] PDF-pictogram Carthusiani_Leuven.PDF (708.32 KB)
Joannes Molanus
De fundatione Carthusiae Lovaniensis, in: P.F.X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 295
[Molanus 1861a] PDF-pictogram Fundatio OCart_Leuven.PDF (175.74 KB)
Joannes Molanus
De fundationibus et dotationibus cellarum [Carthusiae Lovaniensis], in: P.F.X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 296-301
[Molanus 1861b] PDF-pictogram Cellae OCart_Leuven.PDF (880.7 KB)
Joannes Molanus
Memorabilia quaedam apud Carthusianos [Lovanienses], in: P.F.X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 305-308
[Molanus 1861d] PDF-pictogram Memorabilia OCart_Leuven.PDF (602.06 KB)
C. Serrure
Oorkonden betrekkelijk het Karthuizers-klooster, by Gent; de geslachten van Artevelde, van Kortrijk, van Vaernewijck, van Halewijn, van der Straten, van Moerkerke; de Duitsche Hanse, enz. 1308-1483, in: Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 4 (1861), 325-362  
[Serrure 1861]
1857
B. J. L. De Geer
Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 13 (1857), 129-146
[De Geer 1857]
1856
P. C. Cassiers
Gedichten door Bruno van Heusden, Antwerpen, 1856, 215 p.
[Cassiers 1856]
Pieter Scheltema
Het karthuizerklooster van Sint-Andries ter Zaliger Havene bij Amsterdam, in: Aemstel’s Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, 2 (1856), 13-53  
[Scheltema 1856]
1840
Anon.
Oprigting van eene kerk en karthuizerklooster in het eiland van Catsand. Te St-Winocx-Bergen, den 13 maert 1347, in: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des Vaderlands, 4 (1840), 377-379
[Catsand 1840] PDF-pictogram Oprigting van een karthuizerklooster in Catsand.PDF (209.94 KB)
1837
Felix-Victor Goethals
Loen [Henri], in: Felix-Victor Goethals, Lectures relatives à l'histoire des sciences, des arts, des lettres, des moeurs et de la politique en Belgique, et dans les pays limitrophes, commencées en 1818 et publiées en 1837, dl. 2, Bruxelles, 1837, 78-81
[Goethals 1837]
1830
William Dugdale
Monasteries of the Carthusian Order, in: William Dugdale, Monasticon Anglicanum, a history of the abbies and other monasteries, hospitals, frieries and ... churches ... in England and Wales, also of all such Scotch, Irish and French monasteries ... connected with religious houses in England, dl. 6:1, London, 1830 [A new edition by John Caley, Henry Ellis & Bulkeley Bandinel], (2)-34, 1 ill.  
[Dugdale 1830]

Pagina's