Archeologisch onderzoek naar het voormalig kartuizer klooster buiten Delft

Auteurs:

H. H. Vos

Volledige referentie:

H. H. Vos
Archeologisch onderzoek naar het voormalig kartuizer klooster buiten Delft, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 17-36
[Vos 1975]

Trefwoorden:

archaeologia, Delft O.Cart. (archaeologia)