Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
1876
J. Alexandre
Chartreuse de Liège - Hommes, in: J. Alexandre, Mémoires pour servir à l’histoire monastique du Pays de Liège par le père J.P.R. Stephani, dl. 1, Liège, 1876, 64-66  
[Alexandre 1876] PDF-pictogram Alexandre_Chartreuse de Liège.pdf (184.04 KB)
Jacob Cornelis Van Slee
Coesfeldt, Heinrich von, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 4 (1876), 393-394  
[Van Slee 1876]
Aug. Vander Meersch
De Vroede (Henri), in: Biographie nationale de Belgique, 5 (1876), 874-875  
[Vander Meersch 1876] PDF-pictogram De Vroede Henri.PDF (685.43 KB)
1875
Karl Werner
Arnoldi, Heinrich, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 1 (1875), 591  
[Werner 1875]
Alberdingk Thijm
Bartholomaeus, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 2 (1875), 110  
[Thijm 1875]
Roderich von Stintzing
Birnbaum, Heinrich von dem, genannt Henricus de Pyro, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 2 (1875), 664  
[Stintzing 1875]
Joachim Joseph Vos
Blomevenne, Petrus, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 2 (1875), 720-721  
[Vos 1875]
1873
F. Kiekens
Deux chartreux d'Alost honorés dans leur ordre du titre de bienheureux , in: Collection de précis historiques et mélanges religieux, littéraires et scientifiques, 22 (1873), 394-400  
1872
M. Petit
Procuration donnée par les religieux de la chartreuse de Chercq près de Tournai, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 9 (1872), 363-367
[Petit 1872] PDF-pictogram Petit_Procuration de la chartreuse de Chercq.PDF (673.01 KB)
1870
Fidèle-Jean Raymaekers
De refugie der karthuizers van Zeelhem, in: F.J.E. Raymaekers, Het kerkelijk en liefdadig Diest. Geschiedenis der kerken, kapellen, kloosters, liefdadige gestichten, enz., welke in deze stad vroeger bestonden of thans nog bestaan, Leuven, 1870, 512-514
[Raymaekers 1870] PDF-pictogram Raymaekers_Refugie van Zelem.PDF (518.75 KB)
1869
A. J. Van der Aa
Mastricht (Bartholomeus van) of à Mosae-Trajecto, in: A. J. Van der Aa, K. J. R. Van Harderwijk & D. G. J. Schotel (ed.), Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, dl. 12:1, Haarlem, 1869, 361  
[Van der Aa 1869]
1864
Anon.
Du bréviaire monastique, in: Analecta Juris Pontificii, 7 (1864), 428-473
[Bréviaire 1864]
1863
Alexandre Pinchart
Comptes des chartreux de N.-D. de Scheut, lez Bruxelles, relatifs à l'exécution de manuscrits, in: Alexandre Pinchart (ed.), Archives des arts, sciences et lettres. Documents inédits, publiés et annotés, reeks I, dl. 2, Gand, 1863, 192-200  
[Pinchart 1863]
Fidèle-Jean Raymaekers
Historische oogslag op het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem, in: Noord en Zuid. Maendschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen, 2 (1863), 113-123, 182-188, 193-208, 318-327, 373-376, 394-416  
[Raymaekers 1863] PDF-pictogram Raymaekers_Het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem.pdf (19.54 MB)
1861
Joannes Molanus
Commemoratio aliquot Carthusianorum domus Lovaniensis, in: P.F.X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 301-305
[Molanus 1861c] PDF-pictogram Carthusiani_Leuven.PDF (708.32 KB)
Joannes Molanus
De fundatione Carthusiae Lovaniensis, in: P.F.X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 295
[Molanus 1861a] PDF-pictogram Fundatio OCart_Leuven.PDF (175.74 KB)
Joannes Molanus
De fundationibus et dotationibus cellarum [Carthusiae Lovaniensis], in: P.F.X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 296-301
[Molanus 1861b] PDF-pictogram Cellae OCart_Leuven.PDF (880.7 KB)
Joannes Molanus
Memorabilia quaedam apud Carthusianos [Lovanienses], in: P.F.X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 305-308
[Molanus 1861d] PDF-pictogram Memorabilia OCart_Leuven.PDF (602.06 KB)
C. Serrure
Oorkonden betrekkelijk het Karthuizers-klooster, by Gent; de geslachten van Artevelde, van Kortrijk, van Vaernewijck, van Halewijn, van der Straten, van Moerkerke; de Duitsche Hanse, enz. 1308-1483, in: Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 4 (1861), 325-362  
[Serrure 1861]
1857
B. J. L. De Geer
Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 13 (1857), 129-146
[De Geer 1857]
1856
P. C. Cassiers
Gedichten door Bruno van Heusden, Antwerpen, 1856, 215 p.
[Cassiers 1856]
Pieter Scheltema
Het karthuizerklooster van Sint-Andries ter Zaliger Havene bij Amsterdam, in: Aemstel’s Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, 2 (1856), 13-53  
[Scheltema 1856]
1840
Anon.
Oprigting van eene kerk en karthuizerklooster in het eiland van Catsand. Te St-Winocx-Bergen, den 13 maert 1347, in: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des Vaderlands, 4 (1840), 377-379
[Catsand 1840] PDF-pictogram Oprigting van een karthuizerklooster in Catsand.PDF (209.94 KB)

Pagina's