Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
1930
René Aigrain
La liturgie des Chartreux, in: René Aigrain, Liturigia. Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, Paris, 1930, 841-846
[Aigrain 1930] PDF-pictogram Aigrain_Liturgie des Chartreux.pdf (1.31 MB)
1929
H. J. J. Scholtens
Aanteekeningen over Vondel en de kartuizers, in: Studia Catholica. Gewijd aan godgeleerdheid, wijsbegeerte en aan algemeen wetenschappeljke vraagstukken, onder theologische en philosophische belichting, 5 (1929), 300-307  
[Scholtens 1929b]
Heinrich Otto
Die Kartäuser im Rheingau, in: Nassauische Annalen. Jahrbuch des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, 50 (1929), 138-159
[Otto 1929]
Lancelot Capel Sheppard
How the Carthusians pray, in: Thought. A quarterly of the sciences and letters, 4 (1929), 
[Sheppard 1929]
Victor Tourneur
Jean de Brederode et l'atelier monétaire brabançon de Waelwijck (1400), in: Revue belge de numismatique et de sigillographie, 81 (1929), 17-23, 2 ill.
[Tourneur 1929] PDF-pictogram Brederode et l'atelier monétaire.PDF (969.03 KB)
Johann Baptist Kettenmeyer
Maria von Oisterwijk († 1547) und die Kölner Kartause, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 114 (1929), 1-33
[Kettenmeyer 1929] PDF-pictogram Kettenmeyer_Maria von Oisterwijk und die Kölner Kartause (15.78 MB)
Jac. Van Ginneken
Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste Boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen, Wetteren, 1929, 133 p. (= Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, reeks 3: Middelnederlandsche uitgaven, 23)
[Van Ginneken 1929] PDF-pictogram Recensie Debongnie_RHE 26 (1930) 716-720.pdf (1.46 MB)
H. J. J. Scholtens
De priors van het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 53 (1929), 302-357
[Scholtens 1929a] PDF-pictogram Scholtens_De priors van het kartuizerklooster bij Utrecht.pdf (4.05 MB)
H. B. C. W. Vermeer
Het tractaat Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis van Hendrik Egher van Kalkar, met een biographische inleiding, Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Wageningen, 1929, (4)-152-(1) p.  
[Vermeer 1929] PDF-pictogram Recensie Debongnie_R HE 26 (1930) 715-716.pdf (598 KB)
1928
Cornelius Johannes De Wit
Het atelier der Utrechtsche miniaturen en een kapittel uit de geschiedenis van het karthuizerklooster Nieuw-Licht, in: Oudheidkundig jaarboek.3e serie van het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond., serie 3:8 (1928), 264-271
[De Wit 1928]
Lancelot Capel Sheppard
The Carthusian rite, in: Orate Fratres. A review devoted to the liturgical apostolate, 2 (1928), 369-373
[Sheppard 1928]
Nikolaus Paulus
Der Kartäuser Nikolaus Kempf von Straßburg und seine Schrift Über die rechte Art und Weise zu studieren, in: Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 3 (1928), 22-46
[Paulus 1928]
A. Viaene
Her Herman Stekin van Scutdorpe, in: Biekorf, 34 (1928), 115-116  
[Viaene 1928] PDF-pictogram Viaene_Her Herman Stekin (414.64 KB)
J. Van In
Het karthuizerklooster [in Lier], in: Lier, vroeger en nu, 2 (1928), 36-45  
[Van In 1928]
H. J. J. Scholtens
Jan van Brederode en Johanna van Abcoude, in: Jaarboek van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, (1928), 73-82
[Scholtens 1928]
Jean-Baptiste Porion
Zum Kartäuserideal, in: Zeitschrift für Aszese und Mystik, 3 (1928), 137-145
[Porion 1928]
1927
C. H. C. Breesnee
Archief van het Hollandsche huis bij Geertruidenberg, in: Verslagen omtrent ’s Rijks oude archieven, 50 (1927), 277-408
[Breesnee 1927]
Nikolaus Paulus
Der Strassburger Kartäuser Ludolf von Sachsen, in: Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 2 (1927), 207-222
[Paulus 1927]
Heinrich Schreiber
Die Bibliothek der ehemaligen Mainzer Kartause. Die Handschriften und ihre Geschichte, Leipzig, 1927, XII-234 p. (= Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft, 60)  
[Schreiber 1927b]
J. Jacobs
Her Herman Stekin van Scutdorpe, in: Verslagen en mededeelingen der Konininklijke Academie voor Vlaamsche Taal- en Letterkunde, (1927), 51-72
[Jacobs 1927] PDF-pictogram Her Herman Stekin.PDF (2.47 MB)
H. J. J. Scholtens
Maastricht (Bartholomeus van), of de Traiecto, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 7 (1927), 819-821  
[Scholtens 1927]
A. - J. Fruytier
Nopens den karthuizer Herman de Petra te Brugge, in: Biekorf, 33 (1927), 356-358  
[Fruytier 1927] PDF-pictogram Fruytier_Nopens Herman de Petra (418.3 KB)
Heinrich Schreiber
Quellen und Beobachtungen zur mittelalterlichen Katalogisierungspraxis besonders in deutschen Kartausen, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen, 44 (1927), 1-19, 97-117
[Schreiber 1927a]
1926
H. J. J. Scholtens
Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16de eeuw, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 44 (1926), 442-463
[Scholtens 1926b] PDF-pictogram Scholtens_Het Amsterdamsche kartuizerklooster in de tweede helft der 16e eeuw.pdf (3.07 MB)
André Wilmart
La chronique des premiers chartreux, in: Revue Mabillon. Revue internationale d'histoire et de littérature religieuses, 16 (1926), 77-142
[Wilmart 1926] PDF-pictogram Wilmart_La chronique des premiers Chartreux.pdf (3.48 MB)

Pagina's