Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
1919
J.K.
Het karthuizerklooster te Vught, in: Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 3 (1919), 262  
[Vught 1919] PDF-pictogram Karthuizerklooster Vught.PDF (92.98 KB)
1918
W. Mulder
Loër a Stratis (Dirk), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 4 (1918), 925-926
[Mulder 1918] PDF-pictogram Mulder_Loër a Stratis Dirk (328.17 KB)
1913
Jean-Baptiste Martin
Bibliographie liturgique de l'Ordre des Chartreux, Ligugé, 1913, 33 p. (= Bibliographie liturgique de la France, 2)  
[Martin 1913]
A. Degand
Chartreux (Liturgie des), in: Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, 3 (1913), 1045-1071  
[Degand 1913]
K. L. Van Wayembergh
Een ketter in het kartuizerklooster De Kapelle te Herne, 1529 , in: Eigen schoon, 3 (1913), 33-35  
K. L. Wayembergh
Een ketter in 't kartuizerklooster De Kapelle te Herne, 1529, in: Eigen schoon, 3 (1913), 33-35
[Wayembergh 1913]
Anon.
Maisons de l'Ordre des Chartreux: vues et notices, 4 dln., Montreuil-sur-Mer, 1913, resp. 261, 274, 257, 317 p., ill.  
[Maisons Chartreux 1913-1919]
1912
Stanislas Autore
Adolphe d'Essen, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 1 (1912), 582
[Autore 1912a] PDF-pictogram Autore_Adolphe d'Essen.PDF (886.82 KB)
Stanislas Autore
Adrien Monet, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 1 (1912), 633
[Autore 1912b] PDF-pictogram Autore_Adrien Monet.pdf (73.1 KB)
Clemens Bohic
Chronica Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1510. Dl 2: 1174-1277, Tornaci [Tournai], Typis Cartusiae Sanctae Mariae de Pratis, 1912, (6)-549-(3) p.
[Bohic 1912]
W. Mulder
Dionysius de Kartuizer, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 2 (1912), 393-396  
[Mulder 1912b]
W. Mulder
Dionysius de kartuizer en de conciliaire theorie, in: De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift, 141 (1912), 253-281
[Mulder 1912a]
K. L. Wayembergh
Pater Joannes Jacobi, kartuizer uit 't klooster De Kapelle te Herne, 1441, in: Eigen schoon, (1912), 38-41
[Wayembergh 1912]
K. L. Van Wayembergh
Pater Johannes Jacobi, kartuizer uit 't klooster De Kapelle te Herne , 1441, in: Eigen schoon, 2 (1912), 38-41
1911
Clemens Bohic
Chronica Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1510. Dl 1: 1084-1173, Tornaci [Tournai], Typis Cartusiae Sanctae Mariae de Pratis, 1911, (16)-LXXVII-(1)-478-(6) p.  
[Bohic 1911]
Stanislas Autore
Denys le Chartreux, in: Dictionnaire de théologie catholique, 4 (1911), 436-448  
[Autore 1911a]
Stanislas Autore
Dorland, Pierre, in: Dictionnaire de théologie catholique, 4 (1911), 1782-1785  
[Autore 1911b]
P. J. Goetschalckx
Het kapittel van S. Gummarus te Lier geeft zijne toestemming aan de stichting van ’t klooster der Karthuizers te Lier, 3 Mei 1549, in: Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 10 (1911), 498-504  
[Goetschalckx1911] PDF-pictogram Goetschalckx_Toestemming tot vestigin te Lier (725.25 KB)
K. L. Wayembergh
Kort overzicht der geschiedenis van 't kartuizerlooster te Herne, in: Eigen schoon, 1 (1911), 65-70
[Wayembergh 1911]
Gijsbertus Hesse
De martelaren van Roermond. Een bronnenstudie, in: Limburg's jaarboek, 17 (1911), 170-209, 264-290
[Hesse 1911] PDF-pictogram Hesse_Martelaren van Roemond.PDF (7.94 MB)

Pagina's