Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan G  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Theodorus Petreius
Gerardus Hamontanus, patria Brabantus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 97-104 + 145  
[Petreius 1609s]
Theodorus Petreius
Guilielmus Bibaucius, patria Tiletanus, ac professus vallis regalis prope Gandavum, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 117-120  
[Petreius 1609bb]
Theodorus Petreius
Ghisbertus Bouhuissius, patria Antwerpiensis, professione vero Lovaniensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 105-106  
[Petreius 1609w]
Theodorus Petreius
Gerardus Bredanus, patria Brabantus, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 96-97  
[Petrius 1609r]
Theodorus Petreius
Guilielmus Abselius, Bredanus, ex professo Domus Capellae, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 115-117  
[Petreius 1609aa]
Theodorus Petreius
Ghisbertus Blochovius, Traiectensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 105  
[Petreius 1609v]
Jean Picard
La Grande Chartreuse et les chartreuses de Portes, Sélignac, et Pierre-Châtel, in: Analecta Cartusiana, dl. 61, Salzburg, 1986, 3-197
[Picard 1986]
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, carthusian and modern devout, in: F. Akkerman, G. C. Huisman & A. J. Vanderjagt (eds.), Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism, Leiden, 1993, 180-192, 1 ill. (= Brill's studies in intellectual history, 40)
[Piebenga 1993] PDF-pictogram Piebenga_Gozewijn Comhaer, carthusian and modern devout.pdf (1.55 MB)
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, een Deventenaar uit de late middeleeuwen (ca. 1380-1447): kartuizer, prior te Zelem, monnik te La Grande Chartreuse en bisschop van Skálholt in IJsland, in: Deventer jaarboek, [5] (1990), 24-37, ill.  
[Piebenga 1990]
Gryte Piebenga
Gozewijn Comhaer, een Nederlander als bisschop in het vijftiende-eeuwse IJsland, in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, 17 (1996), 47-60, 2 ill.  
[Piebenga 1996]
Albertus Emiel Pil
Een geschiedenis van het kartuizerconvent Onze Lieve Vrouw van Gratien te Scheut en binnen Brussel, S.l., 1954, XVI-347 p.  
[Pil 1954] PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Inleiding I-IX (1.44 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bibliografie X-XVI (1.46 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bronnen 1-11 (1.75 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (1) 12-24 (2.28 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (2) 25-49 (3.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (3) 50-76 (4.42 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Stichting 77-128 (7.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Materiele uitbouw 129-176 (6.92 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (1) 177-229 (7.1 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (2) 230-257 (4.25 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Boeken 258-287 (4.01 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Besluit 288-293 (711.33 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 1_Tourneur's Kroniek 294-295 (239.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 2_Voet's Kroniek 296-297 (185.43 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 3_Smets' karakters 298-304 (854.29 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 4_Van Loen en Karman 305-312 (1.11 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 5_Stad en kartuis (1) 313-317 (543.87 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 6_Stad en kartuis (2) 318-330 (1.71 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 7_De Gattinara's verblijf 331-333 (380.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 8_Smets' vlucht 334-336 (350.35 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 9_Handschriftenlijst 337-342 (673.04 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 10_Afschaffingslijst 343-347 (563.89 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 1-44 (246.39 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 44-128 (364.5 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 129-212 (363.93 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 212-294 (338.09 KB)
Paolo Pollice
Un graduale conservato nella Certosa di Serra S. Bruno, in: Ricerche musicali dell'A.M.A. Calabria, 5 (1994), 1-38  
[Pollice 1994]
Floris Prims
Geschiedenis van Het Kiel, Antwerpen, 1938, 133-(1) p., ill.  
[Prims 1938]
Floris Prims
Het geheim van den gevangeniskelder of de karthuizers van Vucht, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1933, Antwerpen, 1934, 363-371 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 7)
[Prims 1934] PDF-pictogram Prims_Gevangeniskelder Antwerpse kartuizers.PDF (1.08 MB)
R
L. Radif
Goswinus Comhaer, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:4 (2013), 401
[Radif 2013]
L. Radif
Guillelmus Bibaucius, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 602
[Radif 2014]
L. Radif
Gerhardus Carthusianus, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:2 (2012), 247-248  
[Radif 2012]
August Roeykens
De gebeurtenissen in het kanton Heme gedurende de eerste dagen na de slag bij het kartuizerklooster in 1798, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 26 (1998), 93-110
[Roeykens 1998]
Bernadette Roose
De geschiedenis van de stichting Sint-Anna-Ter-Woestijne, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brussel, 1996, 26-39, 4 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996d]
Bernadette Roose
De geschiedenis van de stichting Genadedal, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brussel, 1996, 13-25, 2 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996c]
Bernadette Roose
Genadedal en Sint-Anna-Ter Woestijne in de globale geschiedenis van de kartuizerorde, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brussel, 1996, 9-12, 4 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996b]
Hermann Josef Roth
Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 44 p. (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Roth 1980a] PDF-pictogram Roth_Geschichte und Kultur der Kartäuser_01.pdf (15.04 MB)PDF-pictogram Roth_Geschichte und Kultur der Kartäuser_02.pdf (16.68 MB)
Hermann Josef Roth
Geographische Grundlagen rheinischer Kartäusergründungen im Vergleich zu denen der Zisterzienser, in: Margrit Früh & Jürg Ganz (eds.), Akten des II. Internationalen Kongresses für Kartäuserforschung in der Kartause Ittingen, 1. - 5. Dezember 1993, Ittingen, 1995, 139-150
[Roth 1995]
S
Jan G. M. Sanders
Geertruidenberg / Kartuize het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, in: James Hogg & Gerhard Schlegel (eds.), Monasticon Cartusiense, dl. 3, Salzburg, 2005, 153-160, 289-294, 6 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)
[Sanders 2005b]
Martin Anton Schmidt
Gratia und gratitudo. Zu Dionysius des Kartäusers Traktat De munificentia et beneficiis Dei, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 108 (1979), 95-112
[Schmidt 1979]

Pagina's