Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P  [Clear All Filters]
1981
Marie-Charlotte Barrier , m.m.v. Gaston Hocquard & Jean Picard
Les activités du solitaire en Chartreuse d’après ses plus anciens témoins, Mémoire présenté le 25 mai 1948 devant la Faculté des Lettres de Grenoble pour l'obtention du diplôme d’Etudes supérieures d’histoire et de géographie. Texte revu et mis à jour, Salzburg, 1981, 160 p. (= Analecta Cartusiana, 87)
[Barrier 1981]
1980
Albertus Emiel Pil
Die Historiographie der Kartause zu Scheut (später in Brüssel), 15. bis 18. Jahrhundert, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 5 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Pil 1980]
Nigel F. Palmer
The fate of the ‘Consolation of Philosophy’ at he hands of fifteenth century Carthusians, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 26 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Palmer 1980]
Gerardo Posada
Maestro Bruno, padre de monjes, Madrid, 1980, XXII-387 p.  
[Posada 1980]
1979
Giorgio Papasogli
Dio risponde nel deserto: Bruno, il Santo di Certosa, Torino, 1979, 213 p. (= Ritorno alle fonti, 9)
[Papasogli 1979]
1977
Roos Pottie
Architectuur in dienst van een levenswijze: de kartuis van Scheut bij Brussel, Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Rijksuniversiteit Gent , Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Richting C: Plastische Kunsten, 2 dln., 1977, VII-186-(5) p., 76 ill.
[Pottie 1977]
1975
R. J. Pollmann
Justus van Schoonhoven, een Delftse kartuizer en martelaar, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 127-134, 1 ill.
[Pollmann 1975]
1972
O. P. A. H. V. Pannerden
Het einde van een ideaal. Wat thans te doen staat, in: O Bonitas! Bulletin van de Stichting "Dionysius de Kartuizer", 44 (1972), 1-3
[Van Nispen tot Pannerden 1972]
1971
Albertus Emiel Pil
Vijf brieven van Levinus Ammonius, kartuizer, aan Johannes de Molendino, kanunnik te Doornik (1522-1529), in: Horae Tornacenses 1171-1971. Recueil d'études d'histoire publiées à l'occasion du VIIIe centenaire de la consécration de la cathédrale de Tournai, Tournai, 1971, 157-176
[Pil 1971] PDF-pictogram Pil_Brieven van L. Ammonius aan J. De Molendino.PDF (2.02 MB)
1965
Albertus Emiel Pil
De werken van Jan van Blitterswijck, uitgegeven door Govaert Schoevaerts, in: Albertus Emiel Pil, Een handleiding voor het geestelijk leven der Brusselse begijnen, Brugge & 's-Gravenhage, 1965, 483-485 (= Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 16)  
[Pil 1965] PDF-pictogram Pil_Werken van Jan van Blitterswijck.pdf (779.9 KB)
Albertus Emiel Pil
Wetenschappelijk onderzoek bij de kartuizers omtrent hun Westvlaamse kloosters (1887-1903), in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 66 (1965), 6-10  
[Pil 1965]
1964
Humphrey Pawsey
St. Bruno, in: James Walsh (ed.), Spirituality through the centuries. Ascetics and mystics of the Western Church, London, 1964, 97-107
[Pawsey 1964] PDF-pictogram Pawsey_St. Bruno.PDF (1.45 MB)
1961
André Poisson
La doctrine monastique des Coutumes de Guigues, in: Jean Leclercq (ed.), Théologie de la vie monastique. Études sur la tradition monastique, Paris, 1961, 485-501 (= Théologie, 49)  
[Poisson 1961] PDF-pictogram Poisson_Doctrine monastique des Coutumes.PDF (1.93 MB)
1958
Marcel Peeters
Het kartuizerklooster Sint-Jan te Zelem bij Diest (1329-1500), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1958, 131 p.  
[Peeters 1958] PDF-pictogram Peeters_Kartuis Sint-Jan te Zelem.pdf (15.11 MB)
1954
Albertus Emiel Pil
Een geschiedenis van het kartuizerconvent Onze Lieve Vrouw van Gratien te Scheut en binnen Brussel, S.l., 1954, XVI-347 p.  
[Pil 1954] PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Inleiding I-IX (1.44 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bibliografie X-XVI (1.46 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bronnen 1-11 (1.75 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (1) 12-24 (2.28 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (2) 25-49 (3.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (3) 50-76 (4.42 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Stichting 77-128 (7.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Materiele uitbouw 129-176 (6.92 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (1) 177-229 (7.1 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (2) 230-257 (4.25 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Boeken 258-287 (4.01 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Besluit 288-293 (711.33 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 1_Tourneur's Kroniek 294-295 (239.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 2_Voet's Kroniek 296-297 (185.43 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 3_Smets' karakters 298-304 (854.29 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 4_Van Loen en Karman 305-312 (1.11 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 5_Stad en kartuis (1) 313-317 (543.87 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 6_Stad en kartuis (2) 318-330 (1.71 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 7_De Gattinara's verblijf 331-333 (380.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 8_Smets' vlucht 334-336 (350.35 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 9_Handschriftenlijst 337-342 (673.04 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 10_Afschaffingslijst 343-347 (563.89 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 1-44 (246.39 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 44-128 (364.5 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 129-212 (363.93 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 212-294 (338.09 KB)
1951
Albertus Emiel Pil
Het middeleeuws scriptorium en de kloosterbibliotheek der kartuizers te Scheut bij Brussel, Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijbegeerte: Moderne Geschiedenis, 1951, (1)-XI-84 p.
[Pil 1951] PDF-pictogram Pil_Scriptorium en bibliotheek van Scheut.pdf (13 MB)
1941
Heinrich Pohlen
Die Erkenntnislehre Dionysius’ des Kartäusers, Leipzig, 1941, 190 p. (= Forschungen zur Geschichte der Philosophie und der Pädagogik, 19)
[Pohlen 1941]
1938
Floris Prims
Geschiedenis van Het Kiel, Antwerpen, 1938, 133-(1) p., ill.  
[Prims 1938]
1935
Floris Prims
De karthuizers op het Kiel (St-Catharina in Monte Sinai), in: Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 5: Onder Vlaanderen (1356-1405), bd. 2, Antwerpen, 1935, 252-264
[Prims 1935] PDF-pictogram Prims_De karthuizers op het Kiel.pdf (10.7 MB)
1934
Floris Prims
Het geheim van den gevangeniskelder of de karthuizers van Vucht, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1933, Antwerpen, 1934, 363-371 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 7)
[Prims 1934] PDF-pictogram Prims_Gevangeniskelder Antwerpse kartuizers.PDF (1.08 MB)
1933
Floris Prims
De eerste karthuizers op Het Kiel, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 45-53 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933a] PDF-pictogram Prims_Eerste karthuizers op Het Kiel .PDF (1.1 MB)
Floris Prims
Hoe onze karthuizers heeren van Het Kiel werden, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 54-61 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933b] PDF-pictogram Prims_Karthuizers heeren van Het Kiel.PDF (1019.06 KB)

Pagina's