Architectuur in dienst van een levenswijze: de kartuis van Scheut bij Brussel

Auteurs:

Pottie, Roos

Volledige referentie:

Roos Pottie
Architectuur in dienst van een levenswijze: de kartuis van Scheut bij Brussel, Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Rijksuniversiteit Gent , Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Richting C: Plastische Kunsten, 2 dln., 1977, VII-186-(5) p., 76 ill.
[Pottie 1977]

Trefwoorden:

architectura, Brussel O.Cart. (architectura)