Het kartuizerklooster Sint-Jan te Zelem bij Diest (1329-1500)


Volledige referentie:

Marcel Peeters
Het kartuizerklooster Sint-Jan te Zelem bij Diest (1329-1500), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1958, 131 p.  
[Peeters 1958]

Trefwoorden:

Zelem O.Cart. (historiographia)

Tekstmededelingen:

Inhoud
Inleiding (p. I)
Eerste Hoofdstuk: De stichting van het klooster (p. 20)
§ 1. De voorbereidselen tot de stichting (p. 23)
§ 2. De stichting van het convent en het beginnend kloosterleven (p. 29)
Tweede Hoofdstuk: Vestiging en groei van het domein (p. 37)
§ 1. De fundatie- en schenkingsgoederen in de XIVde eeuw (p. 40)
§ 2. De vermeerdering van de inkomsten in de XVe eeuw (p. 47)
Derde Hoofdstuk: De kartuizermonnik te Zelem in de XIVe en de XVe eeuw (p. 63)
§ 1. Herkomst en sociaal milieu (p. 65)
§ 2. De bedrijvigheid der officiales (p. 73)
§ 3. Vreemde monniken en proveniers te Zelem (p. 85)
Vierde Hoofdstuk: De boeknzorg en de bibliotheek der kartuizers van Zelem (p. 92)
Besluit (p. 105)
Bijlagen
Bijlage I
- Oorkonde van Renier van Schoonvorst in 1400 aan de karuizers verstrekt (p. 108)
- Oudste brief van Hendrik van Diest in 1442 aan de kartuizers gegeven (p. 110))
Bijlage II
- De posten van Zelem in de Weense handschriftenkataloog van Rooklooster (p. 112)
Bijlage III
- Lijst der monniken van Zelem (p. 125)
- Lijst der conversen (p. 130)
- Lijst der clerici redditi (p. 130)
- Lijst der donaten (p. 130)

BijlageGrootte
PDF-pictogram Peeters_Kartuis Sint-Jan te Zelem.pdf15.11 MB