Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P  [Clear All Filters]
1928
Jean-Baptiste Porion
Zum Kartäuserideal, in: Zeitschrift für Aszese und Mystik, 3 (1928), 137-145
[Porion 1928]
1932
Floris Prims
De begiftigers van het karthuizerklooster van het Kiel-Antwerpen, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 23 (n.r. 10) (1932), 138-150
[Prims 1932] PDF-pictogram Prims_Begiftigers van het Kiel-Antwerp.PDF (1.55 MB)
1933
Floris Prims
De eerste karthuizers op Het Kiel, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 45-53 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933a] PDF-pictogram Prims_Eerste karthuizers op Het Kiel .PDF (1.1 MB)
Floris Prims
Hoe onze karthuizers heeren van Het Kiel werden, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 54-61 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933b] PDF-pictogram Prims_Karthuizers heeren van Het Kiel.PDF (1019.06 KB)
1934
Floris Prims
Het geheim van den gevangeniskelder of de karthuizers van Vucht, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1933, Antwerpen, 1934, 363-371 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 7)
[Prims 1934] PDF-pictogram Prims_Gevangeniskelder Antwerpse kartuizers.PDF (1.08 MB)
1935
Floris Prims
De karthuizers op het Kiel (St-Catharina in Monte Sinai), in: Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 5: Onder Vlaanderen (1356-1405), bd. 2, Antwerpen, 1935, 252-264
[Prims 1935] PDF-pictogram Prims_De karthuizers op het Kiel.pdf (10.7 MB)
1938
Floris Prims
Geschiedenis van Het Kiel, Antwerpen, 1938, 133-(1) p., ill.  
[Prims 1938]
1941
Heinrich Pohlen
Die Erkenntnislehre Dionysius’ des Kartäusers, Leipzig, 1941, 190 p. (= Forschungen zur Geschichte der Philosophie und der Pädagogik, 19)
[Pohlen 1941]
1951
Albertus Emiel Pil
Het middeleeuws scriptorium en de kloosterbibliotheek der kartuizers te Scheut bij Brussel, Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijbegeerte: Moderne Geschiedenis, 1951, (1)-XI-84 p.
[Pil 1951] PDF-pictogram Pil_Scriptorium en bibliotheek van Scheut.pdf (13 MB)
1954
Albertus Emiel Pil
Een geschiedenis van het kartuizerconvent Onze Lieve Vrouw van Gratien te Scheut en binnen Brussel, S.l., 1954, XVI-347 p.  
[Pil 1954] PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Inleiding I-IX (1.44 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bibliografie X-XVI (1.46 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bronnen 1-11 (1.75 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (1) 12-24 (2.28 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (2) 25-49 (3.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (3) 50-76 (4.42 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Stichting 77-128 (7.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Materiele uitbouw 129-176 (6.92 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (1) 177-229 (7.1 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (2) 230-257 (4.25 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Boeken 258-287 (4.01 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Besluit 288-293 (711.33 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 1_Tourneur's Kroniek 294-295 (239.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 2_Voet's Kroniek 296-297 (185.43 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 3_Smets' karakters 298-304 (854.29 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 4_Van Loen en Karman 305-312 (1.11 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 5_Stad en kartuis (1) 313-317 (543.87 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 6_Stad en kartuis (2) 318-330 (1.71 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 7_De Gattinara's verblijf 331-333 (380.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 8_Smets' vlucht 334-336 (350.35 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 9_Handschriftenlijst 337-342 (673.04 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 10_Afschaffingslijst 343-347 (563.89 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 1-44 (246.39 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 44-128 (364.5 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 129-212 (363.93 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 212-294 (338.09 KB)
1958
Marcel Peeters
Het kartuizerklooster Sint-Jan te Zelem bij Diest (1329-1500), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1958, 131 p.  
[Peeters 1958] PDF-pictogram Peeters_Kartuis Sint-Jan te Zelem.pdf (15.11 MB)
1961
André Poisson
La doctrine monastique des Coutumes de Guigues, in: Jean Leclercq (ed.), Théologie de la vie monastique. Études sur la tradition monastique, Paris, 1961, 485-501 (= Théologie, 49)  
[Poisson 1961] PDF-pictogram Poisson_Doctrine monastique des Coutumes.PDF (1.93 MB)
1964
Humphrey Pawsey
St. Bruno, in: James Walsh (ed.), Spirituality through the centuries. Ascetics and mystics of the Western Church, London, 1964, 97-107
[Pawsey 1964] PDF-pictogram Pawsey_St. Bruno.PDF (1.45 MB)
1965
Albertus Emiel Pil
De werken van Jan van Blitterswijck, uitgegeven door Govaert Schoevaerts, in: Albertus Emiel Pil, Een handleiding voor het geestelijk leven der Brusselse begijnen, Brugge & 's-Gravenhage, 1965, 483-485 (= Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 16)  
[Pil 1965] PDF-pictogram Pil_Werken van Jan van Blitterswijck.pdf (779.9 KB)
Albertus Emiel Pil
Wetenschappelijk onderzoek bij de kartuizers omtrent hun Westvlaamse kloosters (1887-1903), in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 66 (1965), 6-10  
[Pil 1965]
1971
Albertus Emiel Pil
Vijf brieven van Levinus Ammonius, kartuizer, aan Johannes de Molendino, kanunnik te Doornik (1522-1529), in: Horae Tornacenses 1171-1971. Recueil d'études d'histoire publiées à l'occasion du VIIIe centenaire de la consécration de la cathédrale de Tournai, Tournai, 1971, 157-176
[Pil 1971] PDF-pictogram Pil_Brieven van L. Ammonius aan J. De Molendino.PDF (2.02 MB)
1972
O. P. A. H. V. Pannerden
Het einde van een ideaal. Wat thans te doen staat, in: O Bonitas! Bulletin van de Stichting "Dionysius de Kartuizer", 44 (1972), 1-3
[Van Nispen tot Pannerden 1972]
1975
R. J. Pollmann
Justus van Schoonhoven, een Delftse kartuizer en martelaar, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 127-134, 1 ill.
[Pollmann 1975]
1977
Roos Pottie
Architectuur in dienst van een levenswijze: de kartuis van Scheut bij Brussel, Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Rijksuniversiteit Gent , Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Richting C: Plastische Kunsten, 2 dln., 1977, VII-186-(5) p., 76 ill.
[Pottie 1977]
1979
Giorgio Papasogli
Dio risponde nel deserto: Bruno, il Santo di Certosa, Torino, 1979, 213 p. (= Ritorno alle fonti, 9)
[Papasogli 1979]
1980
Albertus Emiel Pil
Die Historiographie der Kartause zu Scheut (später in Brüssel), 15. bis 18. Jahrhundert, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 5 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Pil 1980]
Nigel F. Palmer
The fate of the ‘Consolation of Philosophy’ at he hands of fifteenth century Carthusians, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 26 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Palmer 1980]

Pagina's