Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Bernard Roobaert
De Bijbelvertaler van 1360: een Hernse kartuizer?, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 28 (2000), 19-22
[Roobaert 2000]
August Roeykens
Inleiding tot de geschiedenis van het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 3 (1975),  29-38, 236-238
[Roeykens 1975]
August Roeykens
De gebeurtenissen in het kanton Heme gedurende de eerste dagen na de slag bij het kartuizerklooster in 1798, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 26 (1998), 93-110
[Roeykens 1998]
August Roeykens
Is de eerste vertaling van de Bijbel in het Middelnederlands proza, vervaardigd in de jaren 1360-1384, het werk van een monnik uit het kartuizerklooster van Herne?, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 5 (1977), 169-176, 1 ill.
[Roeykens 1977] PDF-pictogram Roeykens_De eerste vertaling van de Bijbel in Middelnederlands proza.pdf (8.87 MB)
Alphonse Roersch
Correspondance inédite du chartreux gantois Lævinus Ammonius, in: Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Gand, 9 (1901), 9-28  
[Roersch 1901] PDF-pictogram Roersch_Correspondance inédite de Laevinus Ammonius.pdf (4.83 MB)
Alphonse Roersch
La correspondance d'un chartreux: Laevinus Ammonius, in: Alphonse Roersch, L'humanisme belge à l'époque de la Renaissance. Études et portraits, Bruxelles, 1910, 58-68  
[Roersch 1910]
Alphonse Roersch
La Vita Bibautii de Laevinus Ammonius, in: Revue d'histoire ecclésiastique, 38 (1942), 152-155
[Roersch 1942] PDF-pictogram Roersch_Vita Bibautii de Laevinus Ammonius.PDF (540.58 KB)
Joost Robbe
Ludolphus van Saksens Vita Christi en zijn Middelnederlandse vertaling, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014b]
Joost Robbe
Dionysius van Rijkels De quatuor hominis novissimis, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 179-180 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014a]
Joost Robbe
Jan van Brederode’s Des coninx summe, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 185-187 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014c]
Sara Ritchey
Cult and codex. Hagiographical writing and Carthusian reading in Royal Library of Belgium MS 8060-64, in: Viator, 46 (2015), 255-275  
[Ritchey 2015] PDF-pictogram Ritchey_Cult and codex. Hagiographical writing and Carthusian reading.pdf (783.76 KB)
Hermann Ries
Adolf von Essen (Adolphus de Assindia, de Essendia), in: Neue Deutsche Biographie, 1 (1953), 86-87  
[Ries 1953]
Bruno Rieder
Der Mythos der Kartäuser. Beobachtungen zum Bild der Kartäuser in der öffentlichen und literarischen Vorstellung, in: Jürg Ganz & Margrit Früh (eds.), Das Erbe der Kartäuser. Akten des III. Internationalen Kartäuserkongresses in der Kartause Ittingen vom 1.-5. Dezember 1999, Salzburg, 2000, 185-195 (= Analecta Cartusiana, 160)
[Rieder 2000] PDF-pictogram Rieder_Mythos der Kartäuser.PDF (1.43 MB)
Bruno Rieder
Nec quicquam gestat, unde quod sit prior appareat. Stellung und Selbstverständnis des Vorstehers im frühen Kartäuserorden, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 110 (1999), 125-146
[Rieder 1999]
Bruno Rieder
Deus locum dabit. Studien zur Theologie des Kartäuserpriors Guigo I. (1083-1136), Paderborn, 1997, XXXVI-335 p. (= Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie, N.F. 42)  
[Rieder 1997]
Bruno Rieder
Die Originalität der Berufung des hl. Bruno, in: Alain Girard, Daniel Le Blévec & Nathalie Nabert (eds.), Saint Bruno et sa postérité spirituelle. Actes du Colloque international des 8 et 9 octobre 2001 à l'Institut catholique de Paris, Salzburg, 2003, 51-57 (= Analecta Cartusiana, 189)
[Rieder 2003]
Bruno Richermoz
Henri de Piro (Birnbaum), chartreux 1403-1473., in: Dictionnaire de spiritualité, 7 : 1 (1969), 230-232
[Richermoz 1969]
Bruno Richermoz
Ferrer (Boniface; Ferrier), chartreux, † 1417, in: Dictionnaire de spiritualité, 5 (1964), 192-194  
[Richerrmoz 1964]
Léonce Reypens
Ruusbroec in een handschrift der Roermondsche kartuis, in: Ons geestelijk erf, 17 : II (1943), 162-173
[Reypens 1943] PDF-pictogram Reypens_Ruusbroec in de Roermondse kartuis.PDF (1.16 MB)
Léonce Reypens
Een meesterstukje van Hendrik Eger?, in: Ons geestelijk erf, 14 (1940), 249-286  
[Reypens 1940] PDF-pictogram Reypens_Een meesterstukje van Hendrik Eger.PDF (4 MB)
Léonce Reypens
De zeventiende-eeuwsche vertaling van Lanspergius’ Spieghel der volcomenheyt, in: Ons geestelijk erf, 18 : II (1944), 215-219
[Reypens 1944] PDF-pictogram Reypens_De 17e-eeuwse vertaling van Lanspergius' Spieghel.PDF (661.58 KB)
Léonce Reypens
Le sommet de la contemplation mystique ... VI. Les deux biographes de Ruusbroec: ... Laurent Surius (1522-1578), VII. Denis de Ryckel (Dionysius Carthusiensis 1394-1471) ... X. Pierre Blommeveen de Leiden O. Carth. ou Blomevenna (1466-1536), in: Revue d'ascétique et de mystique, 5 (1924), 33-59 (i.h.b. 44-49, 56-57)
[Reypens 1924] PDF-pictogram Reypens_Le sommet de la contemplation mystique.pdf (4.7 MB)
J. Reynaert
Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in Middelnederlandse vertaling. Teksteditie en beschrijving van het handschrift: Hs. Wrocław, Universiteitsbibliotheek IV.D.5, in: Verslagen en mededelingen van de Konininklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, n.s. (1990), 36-57  
[Reynaert 1990] PDF-pictogram Reynaert_Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in het Middelnederlands.PDF (2.11 MB)
J. Reynaert
Petrus Dorlandus, Die historie des patriarchen sijnte Joseph; andere vrome geschiedenissen en sermoenen — UB Gent, hs. 895 (1500 en 1503, regularissen van Sint-Luciadal te Sint-Truiden), in: J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Universiteit te Gent, dl. II/1: De handschriften verworven na 1852 (deel 1), Gent, 1996, 41-47 (= Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 182)
[Reynaert 1996]
J. Reynaert
Enkele aanvullende nota's bij Lievens' Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, in: Norbert Morciniec & Stanisław Prędota (eds.), Neerlandica Wratislaviensia, dl. 5, Wrocław, 1991, 57-78 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 1299)  
[Reynaert 1991] PDF-pictogram Reynaert_Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in het Middelnederlands (1).PDF (2.23 MB)

Pagina's