Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
August Roeykens
Inleiding tot de geschiedenis van het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 3 (1975),  29-38, 236-238
[Roeykens 1975]
August Roeykens
De gebeurtenissen in het kanton Heme gedurende de eerste dagen na de slag bij het kartuizerklooster in 1798, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 26 (1998), 93-110
[Roeykens 1998]
August Roeykens
Is de eerste vertaling van de Bijbel in het Middelnederlands proza, vervaardigd in de jaren 1360-1384, het werk van een monnik uit het kartuizerklooster van Herne?, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 5 (1977), 169-176, 1 ill.
[Roeykens 1977]
Alphonse Roersch
La correspondance d'un chartreux: Laevinus Ammonius, in: Alphonse Roersch, L'humanisme belge à l'époque de la Renaissance. Études et portraits, Bruxelles, 1910, 58-68  
[Roersch 1910]
Alphonse Roersch
La Vita Bibautii de Laevinus Ammonius, in: Revue d'histoire ecclésiastique, 38 (1942), 152-155
[Roersch 1942] PDF-pictogram Roersch_Vita Bibautii de Laevinus Ammonius.PDF (540.58 KB)
Alphonse Roersch
Correspondance inédite du chartreux gantois Lævinus Ammonius, in: Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Gand, 9 (1901), 9-28  
[Roersch 1901] PDF-pictogram Roersch_Correspondance inédite de Laevinus Ammonius.pdf (4.83 MB)
Joost Robbe
Jan van Brederode’s Des coninx summe, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 185-187 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014c]
Joost Robbe
Ludolphus van Saksens Vita Christi en zijn Middelnederlandse vertaling, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014b]
Joost Robbe
Dionysius van Rijkels De quatuor hominis novissimis, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 179-180 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014a]
Sara Ritchey
Cult and codex. Hagiographical writing and Carthusian reading in Royal Library of Belgium MS 8060-64, in: Viator, 46 (2015), 255-275  
[Ritchey 2015] PDF-pictogram Ritchey_Cult and codex. Hagiographical writing and Carthusian reading.pdf (783.76 KB)
Hermann Ries
Adolf von Essen (Adolphus de Assindia, de Essendia), in: Neue Deutsche Biographie, 1 (1953), 86-87  
[Ries 1953]
Bruno Rieder
Die Originalität der Berufung des hl. Bruno, in: Alain Girard, Daniel Le Blévec & Nathalie Nabert (eds.), Saint Bruno et sa postérité spirituelle. Actes du Colloque international des 8 et 9 octobre 2001 à l'Institut catholique de Paris, Salzburg, 2003, 51-57 (= Analecta Cartusiana, 189)
[Rieder 2003]
Bruno Rieder
Der Mythos der Kartäuser. Beobachtungen zum Bild der Kartäuser in der öffentlichen und literarischen Vorstellung, in: Jürg Ganz & Margrit Früh (eds.), Das Erbe der Kartäuser. Akten des III. Internationalen Kartäuserkongresses in der Kartause Ittingen vom 1.-5. Dezember 1999, Salzburg, 2000, 185-195 (= Analecta Cartusiana, 160)
[Rieder 2000] PDF-pictogram Rieder_Mythos der Kartäuser.PDF (1.43 MB)
Bruno Rieder
Nec quicquam gestat, unde quod sit prior appareat. Stellung und Selbstverständnis des Vorstehers im frühen Kartäuserorden, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 110 (1999), 125-146
[Rieder 1999]
Bruno Rieder
Deus locum dabit. Studien zur Theologie des Kartäuserpriors Guigo I. (1083-1136), Paderborn, 1997, XXXVI-335 p. (= Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie, N.F. 42)  
[Rieder 1997]
Bruno Richermoz
Ferrer (Boniface; Ferrier), chartreux, † 1417, in: Dictionnaire de spiritualité, 5 (1964), 192-194  
[Richerrmoz 1964]
Léonce Reypens
Le sommet de la contemplation mystique ... VI. Les deux biographes de Ruusbroec: ... Laurent Surius (1522-1578), VII. Denis de Ryckel (Dionysius Carthusiensis 1394-1471) ... X. Pierre Blommeveen de Leiden O. Carth. ou Blomevenna (1466-1536), in: Revue d'ascétique et de mystique, 5 (1924), 33-59 (i.h.b. 44-49, 56-57)
[Reypens 1924] PDF-pictogram Reypens_Le sommet de la contemplation mystique.pdf (4.7 MB)
Léonce Reypens
Ruusbroec in een handschrift der Roermondsche kartuis, in: Ons geestelijk erf, 17 : II (1943), 162-173
[Reypens 1943] PDF-pictogram Reypens_Ruusbroec in de Roermondse kartuis.PDF (1.16 MB)
Léonce Reypens
Een meesterstukje van Hendrik Eger?, in: Ons geestelijk erf, 14 (1940), 249-286  
[Reypens 1940] PDF-pictogram Reypens_Een meesterstukje van Hendrik Eger.PDF (4 MB)
Léonce Reypens
De zeventiende-eeuwsche vertaling van Lanspergius’ Spieghel der volcomenheyt, in: Ons geestelijk erf, 18 : II (1944), 215-219
[Reypens 1944] PDF-pictogram Reypens_De 17e-eeuwse vertaling van Lanspergius' Spieghel.PDF (661.58 KB)
J. Reynaert
Enkele aanvullende nota's bij Lievens' Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, in: Norbert Morciniec & Stanisław Prędota (eds.), Neerlandica Wratislaviensia, dl. 5, Wrocław, 1991, 57-78 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 1299)  
[Reynaert 1991] PDF-pictogram Reynaert_Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in het Middelnederlands (1).PDF (2.23 MB)
J. Reynaert
Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in Middelnederlandse vertaling. Teksteditie en beschrijving van het handschrift: Hs. Wrocław, Universiteitsbibliotheek IV.D.5, in: Verslagen en mededelingen van de Konininklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, n.s. (1990), 36-57  
[Reynaert 1990] PDF-pictogram Reynaert_Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in het Middelnederlands.PDF (2.11 MB)
J. Reynaert
Petrus Dorlandus, Die historie des patriarchen sijnte Joseph; andere vrome geschiedenissen en sermoenen — UB Gent, hs. 895 (1500 en 1503, regularissen van Sint-Luciadal te Sint-Truiden), in: J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Universiteit te Gent, dl. II/1: De handschriften verworven na 1852 (deel 1), Gent, 1996, 41-47 (= Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 182)
[Reynaert 1996]
Bertrand Révillion
L' entretien Marcellin Theeuwes: "Dieu est une sereine évidence", in: Prier n° 389, (2017), 16-21, ill.
[Révillion 2017] PDF-pictogram Interview_Révillion_Theeuwes.pdf (518.96 KB)
Edmond Reusens
Documents concernant la chartreuse dite du Mont-St. Jean Baptiste, à Zeelhem près de Diest, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 16 (1879), 318-327
[Reusens 1879c] PDF-pictogram Reusens_Documents concernant la chartreuse à Zeelhem .PDF (1007.92 KB)

Pagina's