Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan V  [Clear All Filters]
1999
Paolo Pollice
Valore formativo delle techniche di apprendimento musicale in ambiente certosino con particolare attenzione allo sviluppo della memoria, in: Scala Dei, primera cartoixa de la Península Ibèrica i l'Orde Cartoixà. Actes del Congrés internacional 21, 22 i 23 de setembre de 1996, a l'antiga hostatgeria de la cartoixa de Scala Dei, Salzburg, 1999, 601-625 (= Analecta Cartusiana, 139)
[Pollice 1999]
Bruno Pierlet
Voormalig kartuizerklooster te Zelem (Halen): de kapel. Opmeting van een gewelf (datering ca. 1437), Eindwerk eerste proef van de Hogere Opleiding Monumenten- en Landschapszorg, Deurne, Hogere Opleidingen voor Stedenbouwkunde, Monumentenzorg, Technologie en Economie van het Gemeenschapsonderwijs, 1999, variërende p., ill.
[Pierlet 1999]
2002
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Visitationes des chartreuses belges. Ad honorem Reverendo John Clark, in: James Hogg (ed.), Stand up to Godwards. Essays in mystical tradition and monastic theology in honour of the Reverend John Clark on his sixth-fifth birthday , Salzburg, 2002, 173-244 (= Analecta Cartusiana, 204)
[De Grauwe & Timmermans 2002] PDF-pictogram De Grauwe & Timmermans_Visitationes des chartreuses belges.pdf (10.36 MB)
2003
Nathalie Nabert, Daniel Le Blévec & Alain Girard
La voie cartusienne: une vie cachée en Dieu, in: Carmel. Revue trimestrielle de spiritualité chrétienne , 107 / mars (2003), 5-99  
[Nabert, Le Blévec & Girard 2003]
Joachim Schmidt
Von den "unschuldigen Kindern" zum "Beinahe-Papst" Jean Birel. Ein Beitrag zur Interpretation des berühmten Kartäuserbildes der Marienkrönung von E. Quarton in Villeneuve-lès-Avignon (1453/54), in: Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 56 (2003), 133-139
[Schmidt 2003]
Jan De Grauwe
Vorming van de novicen en de studie van de theologie in de Provincia Teutoniae (1314-1796), in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 149-158  
[De Grauwe 2003b]
2004
Saramarie Snoeij
Van boom tot bedehuis: de kroniek van het Onze-Lieve-Vrouwe-van-Gratiënklooster [Scheut], Eindscriptie Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, Leiden, Universiteit Leiden, 2004, 128 p.
[Snoeij 2004] PDF-pictogram Snoeij_Kroniek van het Onze-Lieve-Vrouwe-van-Gratiënklooster [Scheut].pdf (1.26 MB)
Robert Lodewijckx
Verheerlijkte gedichten van een kartuizer in het zwart, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 245-281 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Lodewijckx 2004]
Robin Engels
Het voormalige kartuizerklooster van Antwerpen. Bouwhistorisch onderzoek, 2 dln., Antwerpen, 2004, [88]; [180] p., ill. (= Eindrapport van het historisch vooronderzoek faze 1, Dossier P2004.12)  
[Engels 2004]
2005
John Clark
The Villeneuve Necrology, MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 22, 6 dln., Salzburg, 2005, X-94, XII-311, XIII-270, XIV-286, XIV-141, XIV-148 p. (= Analecta Cartusiana, 100:27:1-6)  
[Clark 1997-2005]
Un Chartreux
Vivre dans l'intimité du Christ, dl. 1, Paris, 2005, 210 p. (= Sagesse des Chartreux)
[Chartreux 2005]
2006
Karel Verhelst
Een verlucht handschrift met het Speculum peccatorum van Dionysius de Kartuizer in het bezit van de Provinciale Bibliotheek Limburg, in: Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving opgedragen aan Kamiel Stevaux, Sint-Truiden, 2006, 367-372, 3 ill. (= Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, 5)  
[Verhelst 2006] PDF-pictogram Verhelst_Een verlucht handschrift met het Speculum peccatorum van Dionysius de Kartuizer.PDF (1.24 MB)
Marleen Cré
Vernacular mysticism in the Charterhouse. A study of London, British Library, MS Additional 37790, Turnhout, 2006, 373-(19) p., 17 ill. (= The Medieval Translator / Traduire au Moyen Age, 9)  
[Cré 2006]
Nathalie Nabert
La vie de Béatrice d'Ornacieux par Marguerite d'Oingt, une biographie à l'ombre de la croix?, in: Daniel Le Blévec & Alain Girard (eds.), L'Ordre des Chartreux au XIIIe siècle. Actes du Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusienne, VIIIe centenaire de la fondation de la chartreuse de Valbonne, 11-13 juin 2004, Salzburg, 2006, 127-135 (= Analecta Cartusiana, 234)
[Nabert 2006] PDF-pictogram Nabert_La vie de Béatrice d'Ornacieux par Marguerite d'Oingt.PDF (1.77 MB)
James Hogg
The Villeneuve commentary on the Carthusian Statutes: MS. Grande Chartreuse 1 Com. 50, in: Analecta Cartusiana, dl. 239, Salzburg, 2006, 65-110
[Hogg 2006e]
Jessica Brantley
The visual environment of Carthusian texts. Decoration and illustration in Notre Dame 67, in: Jill Mann & Maura Nolan (eds.), The text in the community. Essays on medieval works, manuscripts, authors, and readers, Notre Dame (IN), 2006, 173-216, 14 ill.
[Brantley 2006] PDF-pictogram Brantley_Visual environment of Carthusian texts.PDF (5.13 MB)
Un Chartreux
Vivre dans l'intimité du Christ, dl. 2, Paris, 2006, 210 p. (= Sagesse des Chartreux)
[Chartreux 2006]
2007
John Clark & Peter Cunich
The various versions of the Historia aliquot Martyrum Anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summa Pontificis jura vindicanda interemptorum, by Dom Maurice Chauncy, 3 dln., Salzburg, 2007, IV-182, IV-222, IV-209 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 86:1-3)  
[Clark & Cunich 2007]
Francis Timmermans
Visiteurs de la Provincia Teutoniae, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 1, Salzburg, 2007, 175-197 (= Analecta Cartusiana, 210:1)
[Timmermans 2007c] PDF-pictogram Timmermans_Visiteurs de la Provincia Teutoniae.PDF (3.03 MB)
Krijn Pansters
Voorbeschouwingen en geschiedenis van de Roermondse kartuis [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 89-92  
[Pansters 2007a]
2008
Tom Gaens
Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma, in: Hildo van Engen & Gert Verhoeven (eds.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden, Hilversum, 2008, 69-106, 4 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 110)  
[Gaens 2008] PDF-pictogram Gaens_Van de woestijn naar de stad.PDF (4.38 MB)
Katty De Bundel
Van woerde tot woerde oft van synne te sinne of van beiden ondermenghet. Petrus Naghel over het vertalen van de Bijbel, in: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, 15 (2008), 17-35  
[De Bundel 2008]
2009
Robert Stein
Van publieke devotie naar besloten orde: de stichting van het klooster Scheut, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 12-37, 3 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Stein 2009a] PDF-pictogram Stein_Stichting van het klooster Scheut.PDF (3.25 MB)
Katty De Bundel
Van woerde tot woerde oft van synne te sinne. Petrus Naghel en het translatorium van de kartuis te Herne (ca. 1350-1400), Proefschrift aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, 2 dln., 2009, XII-503; 294 p.  
[De Bundel 2009]

Pagina's