Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan P  [Clear All Filters]
1988
W. N. M. Beckett
The Perth charterhouse before 1500, in: Analecta Cartusiana, dl. 128, Salzburg, 1988, III-XII, 1-74
[Beckett 1988]
1986
Christian De Mérindol
Les premiers bibles peintes cartusiennes, in: Bernard Bligny & Gérald Chaix (eds.), La naissance des chartreuses. Colloque organisé par l'Association pour la célébration du IXe centenaire de la fondation de la Grande-Chartreuse (12-15 septembre 1984), Grenoble , 1986, 69-102, 4 ill.
[De Mérindol 1986]
P. Demarolle
Le Psautier glosé et exposé: psaume 119 de Ludolphe le Chartreux. Extrait d’une traduction médiévale (ms. n° 14 de la Bibliothèque municipale de Nancy), Nancy, 1986, 127 p. (= Travaux du CRAL, 4)
[Demarolle 1986]
1984
Peter Nissen
Peter van Blommeveen's writing Assertio purgatorii (1534-1535): a polemical treatise against Münsterite anabaptism, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 160-191 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[Nissen 1984a]
Elly Cockx-Indestege
Petrus Mallants. Vertaler van: Benedictus van Haeften, De heyr-baene des cruys ... In 't Latijn beschreven ... in het Nederduytsch vertaelt ... door Petrus Mallants ... (Antwerpen Cornelis Woons, 1673) — KB Brussel, II 26.555 A, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Leuven, 1984, 267-269, 1 ill. (= Dietsche Cronycke, 7)  
[Cockx-Indestege 1984p]
Elly Cockx-Indestege
Praecordiale devotorum (Straatsburg, Johann Prüss, 1489) — KB Brussel, inc. A 1021 LP — Zelem, Sint-Jansberg, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 166-167 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Cockx-Indestege 1984k] PDF-pictogram Cockx-Indestege_Praecordiale devotorum Zelem.PDF (77.4 KB)
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Franciam. Pars I: De provinciis Cartusiae, Provinciae, Aquitaniae, Cataloniae et Castellae (Ms. Peplin Mon. Kart. 8), 2 dln., Salzburg, 1984 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1750], 300 (doorlopend) p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:1)  
[Schwengel 1984]
1983
Frans Hendrickx
Petrus Riga: Aurora (herkomst onbekend, midden van de 13e eeuw) – BnF Paris, hs. latin 8098 – Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 174-175 (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983f]
Frans Hendrickx
Pseudo-Augustinus: Liber aromatum sive Speculum cordis, Meditationes; Guido van Clairvaux: Compilatio super quartum librum Sententiarum, Expositio super cantica psalterii (herkomst onbekend, 13e-14e eeuw) – KB Brussel, hs. 5246-52 – Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diest, 1983, 175-178 (= Dietsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983g]
1982
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Germaniam. Pars II: De provinciis Alemaniae Inferioris, Rheni et Saxoniae (British Library London Add. Ms. 17087), Salzburg, 1982 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1751], (2)-220 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:4:1)
[Schwengel 1982a]
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Italiam [seu de tribus provinciis Italiae: Lombardiae, Tusciae et S. Brunonis] (British Library London Add. Ms. 17087), Salzburg, 1982 [fotografische rerpoductie: in Cartusia Dantiscana, 1751], (2) + 221-378 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:4:2)  
[Schwengel 1982b]
1981
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis [per Franciam. Pars II]: De provinciis Burgundiae, Franciae, Picardiae. [Item de provinciis] Teutoniae et Angliae (British Library London Add. Ms. 17085), Salzburg, 1981 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1750], (2)-276 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:2)
[Schwengel 1981a]
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Germaniam. Pars I: De provincia Alemaniae Superioris et domibus Poloniae (British Library London Add. Ms. 17086), Salzburg, 1981 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1751], (2)-480 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:3)
[Schwengel 1981b]
Georgius Schwengel
Provincia Teutoniae, in: Georgius Schwengel, Propago Sacri Ordinis Cartusiensis [per Franciam]. Pars II: De provinciis Burgundiae, Franciae, Picardiae. [Item de provinciis] Teutoniae et Angliae (British Library London Add. Ms. 17085), Salzburg, 1981 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1750], 143-202 (= Analecta Cartusiana, 90:2)
[Schwengel 1981c] PDF-pictogram Schwengel_Provincia Teutoniae.pdf (5.76 MB)
1980
Albert Ampe
Petrus Dorlandus O. Carth. en Dominicus van Gelre O.P., in: Anthonie R. A. Croiset van Uchelen (ed.), Hellinga Festschrift / Feestbundel / Mélanges. Forty-three studies in bibliography presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga ..., Amsterdam, 1980, 29-42  
[Ampe 1980] PDF-pictogram Ampe_Petrus Dorlandus & Dominicus van Gelre.PDF (1.83 MB)
Marie-Madeleine Davy
Les philosophes de l’expérience: les Chartreux, in: Maria-Madeleine Davy, Initiation médiévale: la philosophie au douzième siècle, Paris, 1980, 170-175 (= Bibliothèque de l'hermétisme)
[Davy 1980]
Rainer Sommer
Predigt zur Vesper in der Kartäuserkirche Köln, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 40-42 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Sommer 1980]
1976
T. Reniers
Poging tot rekonstruktie van de ontstaansgeschiedenis van het vroegste cartularium van de kartuize Het Hollands Huis bij Geertruidenberg, Onuitgegeven scriptie, Nijmegen, Katholieke Universiteit, 1976, – p.  
[Reniers 1976]
Jan De Grauwe
Prosopographia Cartusiana Belgica (1314-1796), Salzburg & Gent, 1976, (4)-360 p. (= Analecta Cartusiana, 28 / Series Bio-bibliographica, 1)  
[PCB 1976]
1975
Valère Gaublomme
Persoonsnamen uit het rentenregister anno 1494 van de kartuize Sint Maartens Bos te Sint-Martens-Lierde, in: Vlaamse stam, 11 (1975), 243-250
[Gaublomme 1975] PDF-pictogram Gaublomme_Persoonsnamen uit het rentenregister van Sint Martens Bos.pdf (1.49 MB)
A.H. Huussen Jr., J. Th.W. Van Bracht & J. Dullaart
Pieter Resens kaartboek voor het Delftse kartuizerklooster (ca. 1555), in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 101-120, 11 ill.
[Huussen, Van Bracht & Dullaert 1975]
P. A. Van Nieuwstadt
De priors van het kartuizerklooster buiten Delft, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 135-148
[Van Nieuwstadt 1975b]

Pagina's