Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Franciam. Pars I: De provinciis Cartusiae, Provinciae, Aquitaniae, Cataloniae et Castellae (Ms. Peplin Mon. Kart. 8)


Volledige referentie:

Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Franciam. Pars I: De provinciis Cartusiae, Provinciae, Aquitaniae, Cataloniae et Castellae (Ms. Peplin Mon. Kart. 8), 2 dln., Salzburg, 1984 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1750], 300 (doorlopend) p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:1)  
[Schwengel 1984]

Trefwoorden:

Chelmno [Polska] Archivum Episcopale (ms. Peplin Mon. Kart. 8), Francia O.Cart. (historiographia), manuscripta, Provincia Aquitaniae (historiographia), Provincia Cartusiae (historiographia), Provincia Castellae (historiographia), Provincia Cataloniae (historiographia), Provincia Provinciae (historiographia)

Notities:

Volgens handschrift herkomstig van de abdij der cisterciënzers in Pelplin (Neu Doberan) in Polen en bewaard in het archief van het bisdom Culm.